Vaeltajien mallitoimintasuunnitelma

 

Kokous 1: Tervetuloa vaeltajaksi - Vaeltajaohjelma

Kokous 2: Tervetuloa vaeltajaksi - Yleiskatsaus vaeltajuuteen

Kokous 3: Suomi-projekti - Mitä, minne ja miksi?

Kokous 4: Suomi-projekti - Millä rahalla?

Kokous 5: Suomi-projekti - Mitä tehdään?

KOKOUS 1: TERVETULOA VAELTAJAKSI - VAELTAJAOHJELMA

 

Laadimme vaeltajaikäkauden pitkospuut, joista muodostuu vaeltajan neljä vuotta. Periaate on seuraavanlainen: Teemme pahvista tuplapitkokset jokaista vaeltajavuotta kohden. Vuosien väleihin tulee poikkipuut, jotka kuvastavat suunnanottoa vuosittain. Toiselle pitkokselle laitamme "yksityis"elämässä tapahtuvia asioita esimerkiksi ammattiin valmistuminen, ensimmäinen kokopäivätyö, ylioppilaskirjoitukset, pääsykokeet, armeijaan meno, pois armeijasta, muutto omaan kotiin, seurustelusuhde alkaa, seurustelusuhde päättyy, iltatyöt alkavat, iltatyöt loppuvat, uusi opiskelupaikka, työharjoittelu, lapsi syntyy, avioliitto, avoliitto ja niin edelleen. Ja rinnan toiselle pitkokselle laitamme partioelämän: aktiviteetteja, tietty myös Suomi-projektin ja U-projektin. Ja sitten myös muita partiossa tapahtuvia asioita esimerkiksi PJ-kurssi, pesti piirin Tarpojajaostossa alkaa, pesti lippukunnan apulaisjohtajana alkaa, pesti lippukunnan tarpojaluotsina alkaa, pesti laumanjohtajana päättyy, partiokouluttajakurssi, kouluttamaan PJ-kurssille ja niin edelleen Tästä helposti muodostuu yhden vaeltajan vaelluskartan lisäksi paljon keskustelua ja havahtumista siihen, miten paljon vaeltajaohjelmaa tulee tehdyksi "ihan itsestään".

KOKOUS 2: TERVETULOA VAELTAJAKSI - YLEISKATSAUS VAELTAJUUTEEN

 

Haastattelen vanhempaa vaeltajaa ja selvitän, miten hän on tehnyt vaeltajaohjelmaa, ja millainen rooli hänellä on ollut lippukunnassa ja piirissä.

KOKOUS 3: SUOMI-PROJEKTI - MITÄ, MINNE JA MIKSI?

 

Listaamme vaeltajakohtaisesti asioita, joita ei ole aikaisemmin pystytty tekemään partiossa tai partion ulkopuolella. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi hiihtovaellus, metrolla ajelu, koskenlasku, kirjamessut, aamu-uinti meressä tai vierailu Unescon maailmanperintökohteeseen. Esittelemme vuorollamme omat listamme toisille. Valitsemme listoilta yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja aloitamme suunnittelemaan reissun toteuttamista.

KOKOUS 4: SUOMI-PROJEKTI - MILLÄ RAHALLA?

 
Vartio tarkastelee ja laskee millaisia kustannuksia suunnitelmien toteuttamisesta syntyy. Vaeltajat tekevät laskelmien pohjalta budjetin. He miettivät millaisilla varainkeruun tavoilla syntyvät kustannukset voidaan kattaa ja toteuttavat haluamiaan varainkeruutempauksia. Vaeltajat jakavat vastuun niin, että tehtävät rahan keräämisestä, hankintojen tekemisestä ja budjetin seurannasta jakautuvat tasaisesti.

KOKOUS 5: SUOMI-PROJEKTI - MITÄ TEHDÄÄN?

 

Valitsemme Suomi-projektillemme teeman ja valitsemme kohteen, ohjelman, ruuan, pukeutumisen ynnä muun sen mukaisesti. Teemoja voi olla esimerkiksi jonkun kuuluisan henkilön jalanjäljissä, turistin leikkiminen, kirjain (esim kaikki k- kirjaimella alkavat kadut, ravintolat ja nähtävyydet) tai mahdollisimman pieni budjetti.

KOKOUS 6: SUOMI-PROJEKTI: MINÄ VAELTAJANA

 

Lähden partiokaverin kanssa käymään peruskirja-aiheisella kävelyllä. Luemme kävelyn aluksi partion peruskirjan. Kävelyn aikana vertailemme ääneen omia arvojamme suhteessa peruskirjan arvoihin. Ajattelemmeko asioista samoin kuin peruskirja? Entä miltä osin arvomme eroavat keskenämme? Parhaan keskustelun saa, kun kävelykaveri on mahdollisimman erilainen kuin itse. Kävelykaveriksi voi hyvin pyytää myös luotsin tai muun aikuisen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry