Finlandsprojektet

Finlandsprojektet

Roverscouter (18-22 år) - Välkommen som ny roverscout
Roverscouterna breddar sin kunskap, sina färdigheter och sin vilja att göra olika saker, sätter upp realistiska mål för sig själva och projektet samtidigt som de vågar satsa och prova på något nytt. När de genomfört Finlandsprojektet kan roverscouterna lättare förutse situationer och händelseförlopp samt vara redo för farliga situationer. Roverscouterna identifierar sina egna styrkor och svagheter i grupparbeten och övar sin förmåga att fungera i grupp med olika slags människor.

Finlandsprojektet är roverscoutpatrullens egen resa någonstans i Finland. Det fulländar Välkommen-kontrollen. Resan kan vara till exempel över ett veckoslut och kan göras till en ort som roverscouterna inte känner till sedan tidigare. Under Finlandsprojektet bekantar sig roverscouterna med varandra och grupperar sig som en roverscoutpatrull samtidigt som de reflekterar över sig själv som scouter och särskilt roverscouter. Utgångspunkten för reseplaneringen är att roverscouterna ser eller upplever något nytt.

Finlandsprojektet pågår i flera veckor. Det innebär sex aktiviteter, varav aktivitet nummer fem är förverkligandet av resan. Aktiviteterna 1-3 görs innan resan och aktivitet sex efteråt. Aktivitet fyra pågår under hela projektet. Under resan utför roverscouterna också två valfria aktiviteter.

Obligatoriska aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Aktivitetsgrupper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors