Kommunikation

Kommunikation

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten känner till påverkningssätt som finns i media och kan vid behov använda sig av dem. Hen kan uttrycka sin egen motiverade åsikt med respekt för andra åsikter. Roverscouten känner till olika scoutmedier och kan använda sig av dem. Hen förstår vikten av källkritik och förstår hur den påverkar kommunikationen.

Roverscouten bekantar sig med olika kommunikationskanaler. Hen lär sig att använda dem ansvarsfullt. Roverscouten granskar den information hen får  kritiskt. Hen vill bete sig sakligt på internet och kräver även det av andra.

Valbara aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors