Mångfald och attityder

Mångfald och attityder

Mångfald i samhället

Målsättning

Roverscouten identifierar rådande attityder och normer i samhället. Hen ingriper i brister i samhället fastän det inte skulle ha någon direkt nytta för honom eller henne själv. Roverscouten arbetar aktivt för att främja jämställdhet i samhället.

Beskrivning

Roverscouten iakttar attityder i närmiljön, i det finska samhället och i världen exempelvis med hjälp av medier. Hen funderar över attityder och värderingar som ligger bakom normerna. Roverscouten lyfter fram verksamhetsmodeller i samhället som förhindrar jämställdhet. Hen befrämjar jämställdhet med sin egen verksamhet.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Påverkan, Finländsk kultur, Mod, Kommunikation, Mångfald

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
kotona
Hemma

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan, Respekt för andra

Ledarens roll

Patrulledaren ser till att alla patrullens medlemmar förstår de begrepp, exempelvis normer och normkritiskhet, som behövs i aktiviteten. Vid behov bekantar patrulledaren sig först själv med begreppen och sedan lär hen ut dem åt resten av patrullen. Lotsens uppgift är att se till att alla roverscouter får utrymme att säga sina åsikter och synpunkter. Det kan hända att patrullmedlemmarna har mycket varierande attityder och förutfattade meningar. Lotsens uppgift är att se till at alla roverscouter känner sig trygga i att uttrycka sin åsikt.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors