Psykiskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande

Naturen som stresslindring

Målsättning

Roverscouten identifierar när hen känner stress och förstår betydelsen av att kunna hantera stress. Hen vet vad naturen har för betydelse för människans välbefinnande och för att lindra press från arbets- och studielivet.

Beskrivning

Roverscouten iakttar sitt liv i en vecka och följer med vilka saker som orsakar stress hos honom eller henne. I vårt informationssamhälle kräver många uppgifter att vi stirrar på en skärm och det kan leda till stress och utmattning. Kreativiteten och koncentrationsförmågan försvagas om hjärnan inte får möjlighet att vila ibland.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

långvarig

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Ta hand om sig själv, Natur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
kotona
Hemma

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet, Förhållande till naturen

Ledarens roll

Patrulledaren kan samla material som handlar om naturens effekter på välbefinnandet. Lotsen hjälper till att upptäcka stressfaktorer i roverscoutens eget liv. Hen ger stöd och uppmuntrar roverscouterna till att få ut så mycket som möjligt av sina naturupplevelser och diskuterar med dem om naturens inverkan.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors