Maailmankatsomusta muodostamassa

Maailmankatsomusta muodostamassa

Samoajat
Samoaja pohtii omaa elämänkatsomustaan. Hän tutustuu itselleen tuntemattomiin uskontoihin ja ideologioihin sekä vertailee omaa elämänkatsomustaan niihin. Hän peilaa omia arvojaan partion arvoihin ja muodostaa omaa käsitystään oikeasta ja väärästä.

Samoaja tutustuu kristittyyn kulttuuriin sekä itselleen vieraisiin kulttuureihin. Hän pohtii omia arvojaan ja asenteitaan. Samoaja harjoittelee hiljentymistä.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut taskut

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry