Paussit

Paussit

Monikulttuurisuus: Keksimme oman uskonnon

Tavoite

Kuvaus

Uskonnosta tulee löytyä uskonnoille tyypillisiä elementtejä, kuten:

Myyttejä ja uskomuksia, jotka vastaavat perimmäisiin kysymyksiin. Myytit ovat uskontojen peruskertomuksia. Uskomukset kertovat mitkä asiat ovat pyhiä tai yliluonnollisia.
Yhteisöllisiä tapoja, kuten missä ja milloin uskontoon kuuluvat henkilöt tapaavat ja miksi. Miten yhteenkuuluvuuden tunne saadaan aikaan? Tähän kuuluvat myös rituaalit, jotka ilmaisevat toistuvaa ja kaavamaista käyttäytymistä.
Moraalikäsityksiä, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Tähän kuuluvat käskyt ja kiellot sekä oikeanlainen käyttäytymismalli.
Kokemukset ja tunteet, joita uskonnon jäsenet saavat uskonnosta.
Käsitys jumalista, mistä näkyy usko näkymättömään todellisuuteen. Minkälaisia jumalia, kuinka paljon heitä on, miten he käyttäytyvät ja niin edelleen.
Voimme käyttää apunamme esimerkiksi Ninian Smartin määrittelemiä uskonnon ulottuvuuksia ja perustaa pohdintamme niille. Valmistakaa myös uskonnollemme jokin tunnus.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

-

Taitoalueet

Katsomustaidot

Paikka

kololla
Kolo

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Suhde yhteiskuntaan

Johtajan tehtävä

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry