Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutus

Johtamisharjoittelu

Tavoite

Samoaja osaa toimia ryhmän johtajana ja osana lippukunnan johtajistoa. Samoaja osaa suunnitella ryhmän toimintaa viikkotapaamisesta puolen vuoden suunnitelmaan sekä hyödyntää toiminnan suunnittelussa partio-ohjelman materiaaleja sekä muiden partiojohtajien vertaistukea. Hän osaa toteuttaa laatimansa suunnitelman ja johtaa toimintaa nuoremmille ikäkausille tai omalle ryhmälleen. Samoaja osaa sitoutua tehtäväänsä ja hoitaa yhdessä sovitut vastuutehtävät. Hän osaa suhteuttaa oman tehtävänsä muiden lippukunnan toimijoiden rooleihin ja arvioida omaa suoriutumistaan sekä ottaa vastaan siihen liittyvää palautetta.

Kuvaus

Samoaja toimii puolen vuoden ajan joko oman samoajavartion johtajana tai itseään nuorempien tarpojien vartionjohtajana tai seikkailijajoukkueen johtajan apulaisena. Ryhmän johtajan tehtävistä sovitaan pestikeskustelussa ennen johtamisharjoittelun alkua. Samoajalla on johtamisharjoittelun ajan aikuinen tuki, jonka kanssa samoaja keskustelee säännöllisesti johtajan roolistaan saaden toiminnastaan palautetta. Hän keskustelee myös muiden johtajien kanssa kokemuksistaan johtajana. Samoaja saa vastuutehtäviä ryhmän viikoittaisissa tapaamisissa ja hän suunnittelee toimintaa myös pidemmällä, ainakin puolen vuoden aikajänteellä. 

Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi pestikeskustelu -aktiviteetti. 

Pakollinen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

pitkäkestoinen

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Vuorovaikutustaidot, Organisointitaidot

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Johtajan tehtävä

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus. Lippukunnan samoajaluotsi sopii johtajaharjoittelun tekemisestä muiden ikäkausivastaavien, lippukunnanjohtajan ja ryhmien aikuisten johtajien kanssa. Ennen johtamisharjoittelua samoajaluotsi keskustelee samoajan kanssa siitä, minkä ikäkauden johtaminen samoajaa kiinnostaa. Mahdollisuuksien mukaan samoajien omat toiveet otetaan huomioon johtamisharjoittelun ryhmää valittaessa. Johdettavan ryhmän valinnassa etusijalla ovat samoajan valmiudet ja toiveet, vasta sen jälkeen lippukunnan tarpeet. Myös johdettavan ryhmän ominaisuudet tulee ottaa huomioon harjoitteluryhmää valittaessa.Johtamisharjoitteluryhmän aikuisen johtajan rooli: Ryhmän aikuinen johtaja ohjaa samoajaa ja antaa hänelle palautetta koko johtamisharjoittelun ajan (ks. ROK-kurssin aktiviteetti palautteesta). Samoaja ei ole aluksi yksin kokouksissa vaan paikalla on myös aikuinen, joka tarvittaessa ottaa ryhmän johtamisen vastuulleen. Aikuisen johtajan tehtävänä on kouluttaa ja ohjata samoajaa käytännön johtamisessa varsinaisten ROK-koulutusten ulkopuolella. Samoajaluotsin rooli: Samoajaluotsi sopii johtajaharjoittelun tekemisestä muiden ikäkausivastaavien, lippukunnanjohtajan ja ryhmien aikuisten johtajien kanssa. Ennen johtajaharjoittelua samoajaluotsi keskustelee samoajan kanssa siitä, minkä ikäkauden johtaminen samoajaa kiinnostaa. Mahdollisuuksien mukaan samoajien omat toiveet otetaan huomioon johtamisharjoittelun ryhmää valittaessa.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry