Sätt att agera utan ett gemensamt språk

Bild: Meeri Rasivirta

Vi hoppas att allt fler barn, unga och familjer med invandrarbakgrund kommer med i scoutverksamheten. Att agera utan ett gemensamt språk kan kännas spännande för scoutledarna. Det lönar sig ändå att modigt ta initiativ och bjuda in alla.
 
Tips för att starta arbete med invandrare i kåren finns samlade på sidan Mångkulturell scouting

Material om scouting på olika språk hittar du på sidan:  Scouting enkelt på flera språk

 

Det är helt okej att använda svenska som scoutspråk.

 • Barn lär sig lätt svenska i skolan eller daghemmet, var inte orolig över att prata svenska med barnen. Vissa ord kan översättas direkt, till och med till engelska.
 • Scoutspråket är nytt för många nybörjande scouter och det är viktigt att förklara det för alla.
 • Kan man be om stöd från en scoutkompis som kan hjälpa i svåra situationer?

Hur ska man prata?

 • Prata svenska med barnen med enkla ord och normalt tempo.
 • Använd händerna och gester.
 • Använd Google Translate med de vuxna så att båda har sina egna telefoner.
 • Engelska kan vara till hjälp i början och du kan använda material om scouting på olika språk för att förklara vad scouting är. Instruktioner bör dock alltid kommuniceras på svenska så att de flesta barn och vuxna förstår.
 • I krissituationer är det viktigt att ta hänsyn till familjernas modersmål och vid behov ordna en tolk.
 • Använd några bilder för att förklara mötesstrukturen, om det känns naturligt för dig. Laminera A3-papper där du kan fästa bilderna med dubbelhäftande tejp. Du kan använda till exempel dessa i scouternas bildbank: https://partio.emmi.fi/f/6MBq eller dessa (finsk text) som också finns i scouternas bildbank: https://partio.emmi.fi/l/fdKPztVq6FBd

Scoutingens ramar

 • Inom scoutverksamheten lär man sig genom att göra. Planera aktiviteter under mötena så att språkbarriären hålls låg.
 • Bekanta er med kåren så att alla vet hur man ska agera där:
 • Om det behövs, ge vägledning till exempel till toaletten och köket.
 • Varför finns det flaggor och scouthalsdukar på väggarna, vad betyder skyltarna?
 • Ni kan också granska kåren utifrån familjescoutingens perspektiv: Är det tryggt för småbarn att vara där? Var kan man tvätta händerna?
 • Särskilt utflykter kan väcka många frågor. Berätta konkret för familjerna vad ni ska göra under utflykten, var ni ska övernatta osv. Detta gynnar alla familjer oavsett språkbakgrund.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors