Jag-etappen

Jag-etappen

Spejarscouter (12-15 år)
Målsättningen med jagetappen är att spejarscouten utvecklar sig själv och vågar vara sig själv. Spejarscouten kan också ta hand om sina vänner och sina vänskapsrelationer.

Spejarscouten kommunicerar en bild av sig själv med hjälp av bild, ljud eller text och kan granska medier kritiskt. Hen lär sig vänskapsfärdigheter och deltar i olika evenemang riktade till spejarscouter. Hen njuter av livet med sig själv och andra. 

Etappen inleds med kurstagningsskedet där patrullen väljer och med stöd av patrulledaren och lotsen planerar fyren som är etappens avslutande höjdpunkt. Varje etapp består av fem obligatoriska aktiviteter. Utöver dem finns en Ledarskaps- och ansvarsuppgift. Av de valbara aktiviteterna görs minst fyra; en ur varje mål för fostran-grupp. Lotsen handleder patrullen i att välja en lämpligt utmanande nivå på utförandet av aktiviteten. Utöver aktiviteterna görs också pauser under varje etapp.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Etapper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors