Kreativitetsetappen

Kreativitetsetappen

Spejarscouter (12-15 år)
Kreativitetsetappens målsättning är att spejarscouten ska kunna använda sig av kreativt tänkande och sina problemlösningsfärdigheter. Spejarscouten bekantar sig med nya färdigheter och vänjer sig vid att uppträda.

Spejarscouterna lär sig nya färdigheter, övar på att uppträda och producerar text- och bildmaterial. Spejarscouten får nya upplevelser.  

Etappen inleds med kurstagningsskedet där patrullen väljer och med stöd av patrulledaren och lotsen planerar fyren som är etappens avslutande höjdpunkt. Varje etapp består av fem obligatoriska aktiviteter. Utöver dem finns en Ledarskaps- och ansvarsuppgift. Av de valbara aktiviteterna görs minst fyra; en ur varje mål för fostran-grupp. Lotsen handleder patrullen i att välja en lämpligt utmanande nivå på utförandet av aktiviteten. Utöver aktiviteterna görs också pauser under varje etapp.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Etapper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors