Kreativitetsetappen

Kreativitetsetappen

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift: Kreativitet

Målsättning

Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar och sköter om en överenskommen ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Beskrivning

Spejarscouten sköter ensam eller tillsammans med sitt par en tillfällig och handledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift i eller utanför sin grupp. Spejarscouten får feedback för hur hen skötte uppgiften. Spejarscouten får stöd i sin uppgift av patrulledaren eller en äldre ledare.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Scoutkultur, Vardasfärdigheter, Organiseringsfärdigheter, Självledarskap

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp, Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen ledarskaps- och ansvarsuppgifterna, som är sådana som spejarscouterna kan klara av. Patrulledaren ger tillsammans med lotsen feedback åt spejarscouterna för deras uppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen leder uppgiften direkt eller genom patrulledaren. Lotsen kan sköta kontakten och komma överens om de praktiska arrangemangen. Lotsen ser till att ledarskaps- eller ansvarsuppgiften är lämplig för spejarscouterna. Det är också bra att komma ihåg att det är frågan om en ledd och tillfällig ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Lotsen deltar i feedback diskussionen efteråt.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors