Lägerlivsetappen

Lägerlivsetappen

Spejarscouter (12-15 år)
Målsättningen med lägerlivsetappen är att spejarscouten kan de scoutfärdigheter som behövs på ett läger i skogen.

Spejarscouten rör sig i olika terränger. Hen förbereder sig inför ett läger och en utfärd och gör t.ex. olika praktiska lägerkonstruktioner. I lägerlivsetappen betonas fingerfärdighet och att bygga lägerkonstruktioner. 

Etappen inleds med kurstagningsskedet där patrullen väljer och med stöd av patrulledaren och lotsen planerar fyren som är etappens avslutande höjdpunkt. Varje etapp består av fem obligatoriska aktiviteter. Utöver dem finns en Ledarskaps- och ansvarsuppgift. Av de valbara aktiviteterna görs minst fyra; en ur varje mål för fostran-grupp. Lotsen handleder patrullen i att välja en lämpligt utmanande nivå på utförandet av aktiviteten. Utöver aktiviteterna görs också pauser under varje etapp.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Etapper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors