Lägerlivsetappen

Lägerlivsetappen

Shöaktivitet: Väderstrecken

Målsättning

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning

Spejarscouten lär sig väderstrecken och deras grader. Spejarscouten övar på väderstrecken och graderna på sjökortet med hjälp av en transportör (gradskiva).

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Sjömanskap, Orientering

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar först för sig själv de saker hen ska lära ut åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att den utrustning och det material som behövs finns på plats.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att lära sig eller repetera de färdigheter som hen sedan ska lära ut åt spejarscouterna. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta på lämpliga övningar.  

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors