Överlevnadsetappen

Överlevnadsetappen

Spejarscouter (12-15 år)
Överlevnadsetappens målsättning är att spejarscouten kan planera och genomföra en vandring tillsammans med andra.

Spejarscouten lämnar de bekanta utfärdsplatserna. Hen övar på att beakta rutten, utrustningen och traktering, och vandrar med en ledare. Spejarscouten tar hand om sig själv på vandring, också i krävande förhållanden, och fungerar i grupp. Spejarscouten njuter av att röra sig i naturen.  

Etappen inleds med kurstagningsskedet där patrullen väljer och med stöd av patrulledaren och lotsen planerar fyren som är etappens avslutande höjdpunkt. Varje etapp består av fem obligatoriska aktiviteter. Utöver dem finns en Ledarskaps- och ansvarsuppgift. Av de valbara aktiviteterna görs minst fyra; en ur varje mål för fostran-grupp. Lotsen handleder patrullen i att välja en lämpligt utmanande nivå på utförandet av aktiviteten. Utöver aktiviteterna görs också pauser under varje etapp.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Etapper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors