Scoutprogrammet / Spejarscouter / Pauser
Pauser

Pauser

Spejarscouter (12-15 år)
Målsättningen med pauserna är att komplettera spejarscoutprogrammet så att målen för fostran uppfylls.

En paus är en del av ett spejarscoutmöte eller en utfärd. Det är en praktisk övning (t.ex. ett spel, en lek eller improvisation) där spejarscouten stannar upp vid ämnen som berör livet. Meningen med pauserna är att ge spejarscouten matsäck på vägen till vuxenhet. Lotsen eller patrulledaren väljer en aktivitet som passar till respektive situation. Det finns pauser om olika ämnen som är fördelade enligt målen för fostran. 

Valbara aktiviteter

Övriga Ämnesområden

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors