Samhällsetappen

Samhällsetappen

Spejarscouter (12-15 år)
Målsättningen med samhällsetappen är att spejarscouten lär sig förstå olika kulturer som en del av samhället och agerar i samråd med naturen.

Spejarscouten påverkar i samhälleliga frågor. Hen förstår sitt eget medieansvar. Spejarscouten vidgar sin egen världsbild och möter nya människor såväl inom scoutingen som utanför.  

Etappen inleds med kurstagningsskedet där patrullen väljer och med stöd av patrulledaren och lotsen planerar fyren som är etappens avslutande höjdpunkt. Varje etapp består av fem obligatoriska aktiviteter. Utöver dem finns en Ledarskaps- och ansvarsuppgift. Av de valbara aktiviteterna görs minst fyra; en ur varje mål för fostran-grupp. Lotsen handleder patrullen i att välja en lämpligt utmanande nivå på utförandet av aktiviteten. Utöver aktiviteterna görs också pauser under varje etapp.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Etapper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors