Stadsetappen

Stadsetappen

Spejarscouter (12-15 år)
Målsättningen med stadsetappen är att spejarscouten kan ta hand om sig själv och sina närstående.

 Spejarscouten bekantar sig med sin egen hemtrakt, funderar över sina framtidsplaner, får erfarenhet av ekonomiärenden och tar hand om sin hälsa. Spejarscouten gör utfärder och rör sig i stadsmiljöer som parker och andra utfärdsmål. Spejarscouten kan utnyttja de möjligheter som en stadsmiljö erbjuder. 

Etappen inleds med kurstagningsskedet där patrullen väljer och med stöd av patrulledaren och lotsen planerar fyren som är etappens avslutande höjdpunkt. Varje etapp består av fem obligatoriska aktiviteter. Utöver dem finns en Ledarskaps- och ansvarsuppgift. Av de valbara aktiviteterna görs minst fyra; en ur varje mål för fostran-grupp. Lotsen handleder patrullen i att välja en lämpligt utmanande nivå på utförandet av aktiviteten. Utöver aktiviteterna görs också pauser under varje etapp.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Etapper

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors