Uppflyttning

Uppflyttning

Spejarscouter (12-15 år)
Spejarscouten riktar sin blick mot framtiden och ser fortsättningen på sin scoutstig som något intressant. Spejarscouten uppflyttas till explorerscout.

Lotserna förbereder ett hemlighetsfullt och festligt evenemang. Evenemanget består av tre delar: två aktiviteter (Det som varit och Det som komma skall) och av själva uppflyttningen, som kan vara t.ex. ett explorerscoutdop eller ett annat traditionellt kårevenemang. Uppflyttningens uppgift är att klargöra för spejarscouterna att den tidigare åldersgruppen tar slut och den nya åldersgruppen börjar. 

Obligatoriska aktiviteter

Övriga undefined

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors