Uppflyttning

Uppflyttning

Det som komma skall

Målsättning

Spejarscouten vet vad som kommer att hända längs med hens scoutstig och förbereder sig på att bli uppflyttad till en ny patrull som explorerscout.

Beskrivning

Spejarscouten bekantar sig med grundbegreppen och strukturen på explorerscoutprogrammet. Patrullen bekantar sig med fickorna, evalueringsträffarna, gruppledarutbildningen och andra skeden i explorerscoutprogrammet genom att rita en belysande bild.  

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Scoutkultur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan delta i planeringen och genomförandet av aktiviteten tillsammans med lotsen. Patrulledaren berättar vid behov om sina egna erfarenheter av explorerscoutprogrammet och om roliga grejer i det och ger spejarscouterna en positiv bild av explorerscoutprogrammet.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ge spejarscouterna en bild av explorerscoutprogrammet som är lockande. I mån av möjlighet lönar det sig för lotsen att be någon av explorerscouterna i kåren att presentera den kommande åldersgruppen för spejarscouterna. Det vore bra om spejarscouternas blivande patrulledare och lots kan vara med, så att spejarscouterna direkt får bekanta sig med dem.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors