Uppflyttning

Uppflyttning

Det som varit

Målsättning

Spejarscouten stannar upp för att fundera över vad hen redan hunnit göra och lära sig under sina scoutår.

Beskrivning

Spejarscouten minns sin egen scoutstig. Vilka stunder var bäst? Var startade scoutstigen i tiderna? Vilka saker har fått dig att fortsätta på scoutstigen? Hur har patrullens medlemmar förändrats under årens lopp?

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Scoutkultur, Kompisfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället, Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i planering och genomförande av aktiviteten. Patrulledarens uppgift är att inspirera och uppmuntra spejarscouterna att tänka tillbaka på tidigare evenemang och utfärder.   Lotsens uppgift: Lotsen ordnar en uppflyttning för spejarscouterna. Vid behov kan hen be den blivande explorerscoutlotsen och patrulledaren om hjälp med att ordna evenemanget. Satsa gärna på arrangemangen och berätta inte allt för spejarscouterna om uppflyttningen, eftersom det är meningen att evenemanget ska vara en aning hemlighetsfullt. Lotsen uppmuntrar och inspirerar spejarscouterna att se tillbaka på sin egen scoutstig. Efter att aktiviteten kan spejarscouterna få spejarscoutsigillet under festliga omständigheter.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors