Uppflyttning

Uppflyttning

Uppflyttning

Målsättning

Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på den blivande explorerscouten och hen känner sig som en äldre scout efter uppflyttningen.

Beskrivning

Målsättningen med uppflyttningen är att klargöra för spejarscouterna att en åldersgrupp tar slut och en ny börjar. Uppflyttningen kan vara en utfärd under en helg, en del av ett sommarläger eller ett möte. Huvudsaken är att uppflyttningen ordnas. Det lönar sig för kåren att modigt skapa nya uppflyttningstraditioner, om kåren inte ännu har sådana. 

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Scoutkultur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
muu
Annan plats

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i uppflyttningen enligt överenskommelse.   Lotsens uppgift: Lotsen ansvarar tillsammans med patrulledaren för genomförandet av uppflyttningen. Om möjligt, lönar det sig att be explorerscouternas blivande lots och patrulledare med också. Om spejarscouterna flyttas upp till en redan existerande grupp kan lotsen använda patrulledare som hjälp i planeringen och arrangemangen. Om de nya explorerscouterna blir medlemmar i en redan existerande explorerscoutpatrull, lönar det sig att ordna uppflyttningen så att också de äldre explorerscouterna är på plats och deltar åtminstone delvis i uppflyttningen. Då får explorerscoutpatrullen direkt jobba på sin gruppanda. Många scoutkårer har egna uppflyttningstraditioner. Om det inte finns traditioner, lönar det sig att skapa sådana. Lotsens uppgift är att se till att uppflyttningen ordnas. Lotsen behövs också för att föra fram de positiva sidorna i den nya åldersgruppen och göra reklam för dem. Dessutom är det viktigt, att den nya åldersgruppen klargörs och öppnas i samband med uppflyttningen eller direkt efter den. Till uppflyttningen hör ofta stora förväntningar eller längtan tillbaka till den gamla åldersgruppen. I samband med uppflyttningen ser lotsen till att var och en får dela med sig av sina känslor vid behov. Om kåren brukar ordna något slags dop till den nya åldersgruppen, ser lotsen också till att dopet känns tryggt för de nya explorerscouterna.  

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors