Välkommen spejarscout

Välkommen spejarscout

Spejarscouter (12-15 år)
Spejarscouten vet vad som händer under spejarscouttiden och hurdana valmöjligheter spejarscoutpatrullen har. Spejarscouten vet hurudant stöd och hurudan hjälp hen får av lotsen. Spejarscouten avger spejarscoutlöftet och förbinder sig till scoutingens ideal.

Spejarscouten bekantar sig med sin egen åldersgrupp, åldersgruppens program, med samarbetet mellan spejarscoutpatrullen, patrulledaren och lotsen. 

Obligatoriska aktiviteter

Övriga undefined

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors