Esiintyjä

Esiintyjä - Suhde toiseen

Valmistan esityksen yhdessä laumani kanssa

Tavoite

Sudenpentu opettelee ryhmässä toimimista, ideointia ja oman mielipiteensä sanomista. Hän ymmärtää harjoittelun merkityksen esityksen onnistumisessa.

Kuvaus

Sudenpennut valmistavat ja harjoittelevat esityksen lippukunnan tilaisuuteen. Tämä aktiviteetti kannattaa yhdistää muiden esiintyjäjäljen askelien kanssa ja tehkää esitys esim. itse tehdyn käsikirjoituksen pohjalta ja omia lavasteita käyttäen.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

yli 2 tuntia

Taitoalueet

Luovuus, Vuorovaikutustaidot, Itsensä johtamisen taidot, Vaikuttaminen, Rohkeus

Paikka

kololla
Kolo

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Johtajan tehtävä

Akela ohjaa sudenpentujen ideointia ja harjoittelua. Hän voi tehdä oman laumansa tuntien päätöksen siitä, valitaanko valmis esitys vai keksitäänkö esitys itse. Aluksi lauma voi pohtia, millaisia erilaisia esityksiä lapset ovat nähneet. Millaisiin esityksiin he ovat itse osallistuneet esittäjinä? Mitä vaatimuksia erilaisilla esityksillä on (esimerkiksi paikka, rekvisiitta)? Akela ohjaa sudenpennut pohtimaan, millainen esitys olisi sopiva tilaisuuteen, johon he ovat menossa esiintymään. Joskus voi esityksen pyytäjältä tulla myös suoraan toive siitä, millaista esitystä toivotaan. Kun esitys on päätetty, pohditaan, mitä sen toteuttamiseksi tarvitaan.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry