Valikko

Åslådningsfostran utomhus och på distans

Åskådningsfostran utomhus

 

En trygg plats

Var och en bygger en trygg plats åt sig själv. Under vintern kan man välja ett ställe med mycket snö där det går att gräva och bygga i snös; andra tider på året kan aktiviteten göras i skogen där platserna kan byggas som kojor. Hurudan platsen blir är ganska långt upp till den som bygger, men det ska gärna vara en plats där man känner sig trygg och där man kan dra sig undan med sina egna tankar och ta det lugnt.

Då alla har byggt sin egen trygga plats tar var och en ett liggunderlag och går till sin trygga plats och sätter eller lägger sig ner där och funderar över saker som hänt under dagen som man är tacksam för.

Som avslutning på mötet samlas alla i en ring och alla berättar i tur och ordning om en av sakerna som de är tacksamma för.

 

Åskådningsskulpturer

Aktiviteten börjar med att gruppen bekantar sig med några olika religioner och åskådningar. Om ni är bekväma med att använda material på finska kan ni använda Finska Missionssällskapets spelkort Uskontojen maailmassa (det räcker långt med att ledaren kan finska). Genom spelkorten eller på andra sätt kan ni bekanta er med åskådningarnas heliga plats, föremål, högtider, sätt att be och gyllene regel eller motsvarighet till den. I spelkorten presenteras kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen, men ni kan gärna också bekanta er med andra åskådningar; framförallt om det i gruppen finns andra åskådningar representerade.

Aktivitetens andra del går ut på att gruppens medlemmar bygger skulpturer eller konstverk som representerar något ur deras egen åskådning; det kan vara till exempel en helig plats, ett föremål,  en ceremoni eller liknande. Skulpturen kan till exempel byggas av snö, sand eller annat naturmaterial.

Som avslutning på aktiviteten går ni tillsammans runt till de olika konstverken, och skaparen av konstverken berättar om dem och om vad de symboliserar.

 

Kamera

Gruppen delas in i par. Den ena i paret är fotograf, och den andra är kamera. Kameran har ögonen slutna. Ledaren ger paren ett visst tema. Fotografen ser sig omkring och väljer ut ett föremål eller en vy i närheten som hen tycker att symbolirear eller passar ihop med temat som ledaren gett dem. Fotografen leder försiktigt kameran fram till föremålet, riktar hens huvud så att hens blick kommer att falla på föremålet då hen öppnar ögonen; klappar hen lätt på axeln och säger “klick”. Kameran öppnar ögonen, tittar på föremålet en stund och sluter sedan ögonen igen. Paret byter uppgifter och personen som var kamera blir fotograf och väljer i sin tur ut något som hen fotograferar med kameran. Efter varje tema diskuteras “bilderna”; i vilken konstellation de diskuteras kan variera beroende på vad som passar gruppen; paret kan diskutera bilderna sinsemellan, med ledaren, med hela gruppen, eller i någon annan konstellation.

Förslag på tema: vänskap, hopp, tillgivenhet, lojalitet, trygghet, helighet, ljus…

 

Symboler

Bekanta er med olika åskådningars symboler. Gruppen delas sen in i mindre grupper eller par, och varje par får en symbol som de ska bygga av t.ex. snö, sand, kvistar eller liknande.

 

Symboler på kartan

Ledaren bygger upp en spårning eller orientering (längd och svårighetsgrad anpassad till åldersgrupp. Kontrollerna är olika åskådningars symboler som gruppen bekantar sig med genom att orientera sig till dem. Åskådningens namn kan antingen finnas på samma kontroll, eller som namn på kontrollen på kartan, eller så kan man göra det som “para ihop sybol med åskådning”-lek.

 

Åskådningsfostran på distans

 

Kimspel

Spela kimspel med föremål som har någon koppling till åskådningar. För att inkludera mötesdeltagaren kan var och en i tur och ordning berätta för ledaren via privat meddelande vilket föremål som ska tas bort till näst. Diskutera om föremålen; vad de används till, vilken koppling de har till vilken åskådning, varför de anses viktiga…

 

Vilken hör inte ihop

Var och en med några (ca 5) fakta beskriva en viss åskådning, men så att en av grejerna är ur en annan åskådning. Resten av gruppen ska komma på vilken grej som är ur en annan åskådning. (Ledaren kan också förbereda några olika sådana här presentationer ifall det av en eller annan anledning inte passar att scouterna gör det.)

 

Kameran

Ledaren ger scouterna olika tema och ger dem i uppgift att på en viss tid försöka hitta och fotografera något hemma eller i närområdet som de tycker att beskriver temat på något sätt. Scouterna visar bilderna för varandra och diskuterar kring dem.

 

Alias med åskådnings-ord

Det klassiska ordförklaringsspelet där orden har åskådningstema. Ledaren skriver orden i privat meddelande till scouterna som i tur och ordning förklarar orden.

 

Pictionary med åskådnings-ord

Som Alias, men man förklarar orden genom att rita istället för genom att berätta.