Valikko

Explorerscouternas arbetssökarkunskaper

Foto: Juha Nurmi

Scoutprogrammet ger färdigheter som är viktiga också i arbetslivet

Bland explorerscoutprogrammets obligatoriska och valbara fickor finns en enorm mängd aktiviteter som ger färdigheter som man också behöver då man söker jobb. En del av aktiviteterna går snabbt att göra medan andra kräver längre tid. En del kräver hela explorerscoutpatrullens medverkande medan andra fungerar bäst tillsammans med bara lotsen.

På den här sidan har vi samlat aktiviteter som utvecklar färdigheter som explorerscouten har nytta av då hen söker jobb. En explorerscout kan under ett verksamhetsår göra allihop, eller välja att koncentrera sig på dem som känns mest aktuella för det sommarjobb som hen drömmer om att få till näst.

Aktiviteten Kvalitet i arbetslivet innehåller arbetslivets regler och principer, så det kan vara bra att börja med den.
Gruppledarutbildningen är i sin helhet ett utmärkt paket för att utveckla sina arbetslivserfarenheter.

Många av tipsen på denna sida är på finska. Vi har valt att ha dem kvar, eftersom de är bra, och eftersom arbetsfältet i många delar av landet är tvåspråkigt eller helt finskspråkigt. Vi arbetar ändå hela tiden på att ersätta eller komplettera tipsen med svenskspråkiga tips och förse så många som möjligt av videoklippen med svensk text, och hoppas att alla på det sättet ska kunna få ut så mycket som möjligt av sidan. Ifall du kommer på bra svenskspråkigt material som vi kunde länka till från denna sida; var gärna i kontakt med programkoordinator Gunilla Edelmann .

För lotsen finns det egna tips längst ned på sidan.

 

Innehåll:

Scoutprogrammets aktiviteter:


På sommarjobb som explorerscout

Att få sitt första sommarjobb är inte alltid lätt i explorerscoutåldern, eftersom man då tävlar om platsen med lite äldre sökanden. Genom att göra scoutprogrammets aktiviteter kan du ändå under hela vinterhalvåret förbereda dig inför dina drömmars sommarjobb, och samla på dig kunskap genom scoututbildningar och olika uppdrag i kåren. Uppdrag som passar explorerscouter är bland annat patrulledare för spejarscouter, someansvarig, materialansvarig och evenemangsansvarig.

En ung i explorerscoutåldern kan mycket väl under sommaren anställas för olika uppdrag som inte kräver att hen är myndig. Det lönar sig att lägga tid och energi redan på den första arbetsansökningen, eftersom varje erfarenhet ökar säkerheten i att berätta om vilka kunskaper man har och lysa vid intervjutillfället.

Om du inte hittar ett sommarjobb som känns bra för dig så finns också för ungdomar möjligheten att bli företagare. Ett eget litet företag kan också ge en hyfsad summa pengar, och som företagare värdesätts iver, ihärdighet och kreativitet garanterat!

På den här sidan finns många länkar till den finskspråkiga webbplatsen kunkoululoppuu.fi som upprätthålls av Taloudellinen tiedotustoimisto, med massvis av material med råd och tips kring karriärsplanering, arbetssökande och olika sysselsättningsmöjligheter. Bland explorerscoutaktiviteternas tips finns också mycket matnyttigt för dig som funderar på arbetssökande. Lotsen hjälper patrullen att komma igång och ger dem råd på vägen mot de olika patrullmedlemmarnas drömsommarjobb.

 


De första stegen:

Var vill jag sommarjobba? Vad skulle jag vara bra på?

Det första steget mot ett jobb som du vill ha är att lära känna dig själv och skapa dig en bild av vilken sorts sommarjobb du skulle vilja ha. Det är härligt att drömma, och det är också viktigt att drömma, för det är svårt att lyckas uppnå vad man vill ifall man inte skapat sig en ordentlig bild av det.

Det är roligare och mer givande att fundera på sina egna och andras styrkor tillsammans med patrullen eller någon annan grupp kompisar. Andra kanske kan hjälpa dig att hitta styrkor i dig själv som du inte tidigare hade märkt. Explorerscouternas aktiviteter uppmuntrar och utmanar scouterna att pröva på nya saker och hitta sina egna styrkor. Fungerar jag bättre ensam eller i en grupp? Hur beter jag mig då jag blir stressad? Hur kan jag bäst slappna av?

Scoutprogrammets aktiviteter:

Övriga tips:

 1. Med explorerscouternas Vet du vad du kan? -verktyg är det lätt att märka hur mycket du har lärt dig i scoutingen
 2. För dig som kan finska: Vilken bransch? Vilka jobb finns det ens att välja på? Här hittar du information om olika arbetsområden som finns.
 3. För dig som kan finska: Gör testet på Duunikone för att få veta i vilken bransch du skulle passa.
 4. Skolornas praoperiod är ett bra tillfälle att bädda för en kommande plats för sommarjobb. Du som kan finska kan ha nytta av att läsa: TET-jakso som också ger tips på hur man söker sommarjobb i och med prao-perioden.
 5. För dig som kan finska: Lär känna dina styrkor och lär dig beskriva dem.
 6. Video på finska: Työelämätaitoja partiosta – Omalle alalle partion innoittamana: Anna Enbuske som fungerar som lägerchef för Lapin Partiolaisets distriktsläger 2019 berättar om hur hon valt sin arbetsstig utgående ifrån erfarenheter och kunskaper som hon fått via scoutingen. Hennes barndoms drömjobb var något helt annat. I hobbyverksamheten får man ofta redan som ung tillfälle att testa på saker som man på grund sin ålder inte ännu kan göra i arbetslivet.
 7. Video på finska: Työelämätaitoja partiosta: Miksi osaamisen tunnistaminen on tärkeää? Att känna igen sin egen kunskap börjar ofta med att förstå vilka saker som intresserar en. I scoutingen utforskar man sitt kunnande genom att pröva på nya saker och lära sig genom att göra. Det är viktigt att förstå vad som motiverar en så att man kan utveckla sitt kunnande. I scoutingen kan man få ett intyg på sitt kunnande till exempel i form av en Open Badge eller ett intyg.
Foto: Harri Halmejärvi

Tillbaka till början


Kavla upp ärmarna och sätt igång:

Ordning på ansökning och CV:t, en portfolio på nätet – visa allt du kan

Det lönar sig att skicka in sin arbetsansökan på det sätt som anges i arbetsannonsen. Beroende på arbetsplatsen kan det vara frågan om allt från en blankett som ska fyllas i, via dokument som ska bifogas i ett mejl, till en ansökan på papper. Det blir också allt vanligare med videoansökningar och det kan vara bra att öva sig på att göra sådana även om man inte skulle skicka in ansökningarna. En video kan vara ett bra bonus till exempel då man ansöker om en arbetsplats där förmåga att uppträda efterfrågas. Ifall du ansöker om ett jobb där grafiskt kunnande är viktigt, så kan en snyggt ombruten ansökan vara ett bra prov på vilka kunskaper du har. Fundera på hurudana ansökningar du skulle vilja ha ifall du skulle vara en arbetsgivare som anställer ny personal. Använd ett gott och tydligt språk, och läs igenom ansökningen noga för att upptäcka eventuella slarvfel i texten. Gör ett intryck och visa vad du kan redan genom utformningen av ansökan.

Visa dina kunskaper öppet och var stolt över vad du gör. En elektronisk portfolio byggs inte ihop på en gång och är sedan färdig, utan det lönar sig att uppdatera den med jämna mellanrum och lägga till nya saker som du snappat upp sedan senast. Då behöver du inte börja från noll varje gång du vill ansöka om ett jobb. Visa så mycket som möjligt av vad du lärt dig och vilka erfarenheter du har; lägg i portfolion in intyg från utbildningar som du gått i scoutingen och eventuella Open Badges som du fått i samband med ett uppdrag

Spara alla ansökningar och versioner av CV:t på ett organiserat sätt för senare bruk. Då kan du plocka in färdiga fraser från en gammal arbetsansökan i en ny. Arbetsintyg från tidigare arbetsplatser kan vara bra att spara på samma ställe, så att du kan klippa in positiv respons ur dem som citat i dina ansökningar.

Be gärna din lots fungera som bollplank för dina ansökningar. Be hen titta på dem och ge dig råd och tankar att spinna vidare på.

Scoutprogrammets aktiviteter:
Övriga tips:

1. (På finska) Tutustu työelämään ja tienaa är en färdig mall för att anställa en ung person för sommarjobb i två veckor. Lönen är samma oberoende av jobb. Den unga ansöker själv om jobbet.
2. Man kan ocksö öva att söka jobb med hjälp av påhittade figurer. Explorerscouterna kan i patrullen tillsammans med lotsen hitta på egenskaper för olika figurer och sen skriva arbetsansökningar utgående ifrån de personernas egenskaper. Efter att man övat sig med påhittade figurer ett tag så är det lättare att skriva en riktig arbetsansökan utgående ifrån sig själv. Exempel på påhittade explorerscout-figurer och arbetsplatsannonser finns bland tipsen under aktiviteten Laatua elämään – Laatua työelämään . (Tipset finns än så länge bara på finska. På kommande på svenska inom kort.)
3. På scoutläger lär man sig många sådana färdigheter som man behöver också i arbetslivet. Ifall du har haft ett uppdrag under ett scoutläger så kan du ansöka om en Open Badge: Vapaaehtoisena tapahtumassa (På evenemang som frivillig – finns än så länge bara på finska)
4. Video på finska: Työelämätaitoja partiosta: Partiotaidoilla kesätyöpaikka Den unga scouten Väinö Virtanen berättar om konstruktionsuppgiften som han gjort under scoutlägret. Han kommer att utnyttja kunskaperna han fått nästa gång han söker sommarjobb. I hobbyverksamheten får de unga mycket sådan kunskap som det lönar sig att nämna i en arbetsansökningssituation, och skriva in erfarenheter från scoutlägret som arbetserfarenheter i CV:t.

Tillbaka till början


Komplettera ditt kunnande:

Nya färdigheter och intyg

Vilka färdigheter och intyg behöver man ha på den arbetsplats där ditt drömsommarjobb finns? Vill du bli glassförsäljare, men arbetsplatsen kräver att du har ett hygienpass? Har du redan använt dig av alla lekar du har i bakfickan? Är det viktigt med goda första hjälpen kunskaper på sommarjobbsplatsen som du drömmer om? Scouterna, eller ditt lokala arbetar-/medborgarinstitut, kan under vintermånaderna erbjuda dig kurser och utbildningar som ger dig just de färdigheter och kunskaper som du behöver för ditt drömjobb. Bekanta dig med utbudet och utbilda dig!

För flera av scoututbildningarna kan du ansöka om ett intyg som utfärdas av en officiell studiecentral och som beskriver vad du lärt dig på kursen, utan att blanda in scoutslang. Ett sådant intyg gör det lättare för din blivande arbetsgivare att förstå vad du har lärt dig. Till exempel gruppledarutbildningen är validerad, vilket betyder att du kan ansöka om ett intyg där det framgår vad du lärt dig och hur många studiepoäng kursen uppskattas motsvara. En Open Badge är också ett bra sätt att visa dina kunskaper på. I scoutingen finns Open Badges bland annat för uppdrag som fundraiser och utbildare. På finska finns än så länge ett större utbud av Open Badge för olika scoutuppdrag. Kolla listan på vilka finska Open Badges det finns att söka!

Scoutprogrammets aktiviteter:
Övriga tips:
 1. Hur lär du dig nya saker? Den finska sidan Kolme vinkkiä parempaan keskittymiseen innehåller tips på hur du kan koncentrera dig bättre och hjälper vem som helst att lära sig nytt.
 2. Testa modigt på olika saker, så lär du dig vilka saker du redan är bra på och vad du behöver lära dig mera om. Här kan du läsa youtubern Ilaripro:s berättelse (på finska).
 3. Lyssna på podcasten (på finska) #puhurahasta där det talas om ungas ekonomihantering och sommarjobbssökande.
 4. Video på finska: Työelämätaitoja partiosta: Miten partio opettaa sosiaalisia taitoja? På ett scoutläger arbetar alla tillsammans och var och en bär sitt strå till den gemensamma stacken. Man tar hand om sina kompisar och ber om och erbjuder hjälp vid behov. I scoutingen är det enkelt att samarbeta fast alla är olika. Alla har ändå sina egna styrkor.
Foto: Harri Halmejärvi

 

Tillbaka till början


På väg på intervju:

Var så bra och trevlig som du är

Hur ger man en bra bild av sig själv under en arbetsintervju? Talar du otydligt och hackigt, eller kan du på ett klart och tydligt sätt berätta vem du är och vad du kan? Ju mer du övar dig desto smidigare går det.

Vad innebär det att branda sig själv? Dit brand utgörs av det som andra säger om dig. Är du den som alltid är sen och sällan gör vad du lovat, eller är du den som också tar dig tid att hjälpa andra?

Scoutprogrammets aktiviteter:
Övriga tips:
 1. Förbered dig väl inför arbetsintervjun. Genom att googla på ”arbetsintervju förberedelser” hittar man många videon med bra tips och trix. Denna video (på finska, textad till engelska) innehåller många bra tips för en ung person som ska söka sommarjobb.
 2. Öva intervjusituationer tillsammans i explorerscoutpatrullen och fundera tillsammans på bra svar på olika möjliga frågor. Lotsen kan spela den som håller anställningsintervjun.

Tillbaka till början


Vad händer sen då jag fått ett jobb?

Arbetslivets regler och seder

Hur mycket kan jag be om att få i lön? Hur mycket får man betalt på olika jobb? Hur lång är en arbetsdag? När får man kvällstillägg, och hur är det med söndagarna? Vadå skatt och avgifter? Hur ska jag veta att jag inte blir lurad?

Arbetslivet är fullt av regler och seder. Utgångspunkten är att ingen ska behöva bli lurad och att den som ställer en fråga ska få ett svar. Det finns mycket information att få och genom egen aktivitet kan man undvika de flesta fallgropparna.

Det kan vara bra att lära sig kontrollera sin egen tidsanvändning, och att ha en ändamålsenlig plan för de pengar man har och får; ska de sparas, placeras eller användas till något som du länge tänkt att du skulle vilja skaffa?

Scoutprogrammets aktiviteter:
Övriga tips:
 1. Det lönar sig att sätta sig in i information om arbetsavtal och arbetstagares rättigheter och skyldigheter innan du tar emot arbetsplatsen (här information på finska). Alla arbetsgivare har inte mängder av erfarenheter av att anställa sommarjobbare, så det kan vara bra att vara noggrann, och att fråga dina föräldrar eller lotsen ifall något känns konstigt.
 2. Ansvarsfulla arbetsgivare är åtminstone dessa!

Tillbaka till början


Arbetslivets ansvar:

Chef redan första sommaren?

På många sommarjobbsplatser bildar de unga sommarjobbarna ett gäng som arbetar tillsammans, och då behövs alltid någon som kan leda gruppen. På gruppledarutbildningen för explorerscouter har du lärt dig att leda smågrupper. Utnyttja dina gruppledarfärdigheter också på jobbet. En grupps olika utvecklingsskeden, att skapa gruppanda, att leda i olika situationer, diskussioner om arbetstider och ledigheter… Allt detta finns inbakat i gruppledarutbildningens aktiviteter. Ifall du sköter ledarskapsuppdraget bra så kan du vara ganska säker på att du får sommarjobb på samma ställe också nästa sommar.

Scoutprogrammets aktiviteter:
Övriga tips:
 1. Video på finska: Työelämätaitoja partiosta: Mitä itseohjautuvuus on käytännössä? Att vara självstyrande innebär att man gör de uppgifter som man blivit tilldelad, och då man är klar går man och frågar vad man kunde göra till följande. Scouter uppskattas i arbetslivet eftersom de på läger och i verksamheten har lärt sig att vara aktiva och ta egna initiativ.
 2. Video på finska: Työelämätaitoja partiosta: Ongelmanratkaisun mestariksi partion kautta. Jouni Riuttanen som fungerat som koordinator på scoutlägrets servicecentral berättar hur uppdragen och uppgifterna på scoutlägret fungerar. I scoutingen lär man sig genom att testa på och göra nya saker, och man behöver ingen särskild förhandskunskap. Problemlösningsförmågan utvecklas då man i situationer där man måste be om hjälp blir tvungen att beskriva problemet som ska lösas.

Tillbaka till början


Ta över rodret:

Egen företagarverksamhet?

I explorerscoutprogrammet finns inte egentligen några aktiviteter som tar upp hur man planerar och förverkligar egen företagsamhet. Företagande är ändå ett behändigt sätt också för en ung person att förtjäna egna pengar och sysselsätta sig själv under sommaren. Då man grundar ett eget företag, så finns det ärenden där man kan behöva en vuxens stöd och hjälp, men det finns också många saker som den unga kan göra själv. Idén för företaget kan komma från något som du lärt dig inom scoutingen; till exempel att handskas med barn, göra trädgårdsarbete, arrangera bjudningar eller servera. Att hjälpa äldre personer med informationsteknik kan också vara en bra businessidé för en explorerscout.

Övriga tips:
 1. Ett eget 4H-företag är ett enkelt sätt att testa på hur det skullevara att vara företagare. Ungdomar i åldern 13-28 kan bli 4H-företagare, och för verksamheten erbjuds utbildning och stöd. Utförlig information finns på finska.
 2. Det finns mycket information på finska om hur det är att fungera som företagare och att starta ett eget företag.

Tillbaka till början


För lotsen

Den ungas främsta stöd då hen ansöker om sommarjobb den första gången är oftast föräldrarna. Som lots känner du ändå den unga bra och ser kanske sådana sidor av hen som föräldrarna eller lärarna kanske inte känner till. Så var där som stöd och uppmuntran för den unga, för också ditt perspektiv är viktigt. Diskutera gärna med varje explorerscout för sig om hens framtidsdrömmar och mål. Presentera inte samma lösning för alla. Med din hjälp kan explorerscouten hitta sin plats där hen kan utvecklas mot det yrkesmässiga mål hen har satt upp.

Var också ett stöd då när allt inte går särskilt bra. Hjälp den unga att ta sig upp på fötter efter en besvikelse, och uppmuntra hen att också ha en plan B. Arbetslivskunskaper är viktiga för ungdomarna med tanke på framtiden, och dem lär man sig utmärkt inom scoutingen. Uppmuntra explorerscouterna att pröva sina färdigheter i olika uppdrag och beröm dem för deras framgångar, ihärdighet och utveckling!

Den finskspråkiga sidan Kunkoululoppuu.fi/aikuiset riktar sig till ungdomarnas föräldrar, studiehandledare och lärare. Du behöver ändå inte göra mer än byta ut orden mot “lots” för att alla sidans texter och tips ska fungera också för vuxna inom scoutingen.

Under alla aktiviteter som den här sidan linkar till finns ju också anvinsingar för hur lotsen kan stöda explorerscouterna då de gör aktiviteten. Förkovra dig i aktiviteternas tips och bege dig tillsammans med explorerscouterna på deras resa mot drömsommarjobben.

Övriga tips:
 1. Video på finska: Tee unelmistasi totta!
 2. Genom att på YouTube söka på #kovaaosaamista hittar du videon som gjorts kring arbetslivserfarenheter som man får i scoutingen. Videona lyfter upp bland annat hur man kan utnyttja de kunskaper man fått via scoutingen för att få ett sommarjobb, hur man kan hitta sin egen stig i arbetskarriären via sin hobby, vilka problemlösningsfärdigheter scouter har och varför det är viktigt att känna igen sitt eget kunnande med mera. Videona är på finska, men en del av dem textas till svenska.
 3. Hur få sommarjobb? (blogginlägg på finska). En scout ger i OP:s kundtidning tips kring att söka sommarjobb.

 

Foto: Kris Loimaala