Valikko

Lekar

I scouterna använder vi lekar i många olika syften. När man leker lär man sig färdigheter, utvecklar man iakttagelseförmågan, får man nya insikter och upplever man att man lyckas. Leken ger en möjlighet att umgås, skapar samhörighet och lär ut socialt samspel. Leken underhåller och lättar upp stämningen. Olika lekar passar i olika situationer.

Miljölekar

Lekar från olika kontinenter

Drakens svans (Asien)

Alla ställer sig på en rad och håller ett stadigt tag i höften på den som står framför. Den som står först är drakens huvud, och huvudet är så hungrigt att det vill äta upp svansen. När huvudet fått tag i den som är svans, får draken nytt huvud och ny svans.

Herr Lejon (Afrika)

Ett av barnen är Herr Lejon. De övriga står på motsatta sidan av rummet/spelplatsen. De andra barnen frågar Herr Lejon med en mun: ”Hur mycket är klockan, Herr Lejon?” Lejonet svarar: ”Det är inte dags än.”

Efter några frågeomgångar svarar lejonet. ”NU!” Då ska de andra springa mot lejonet, som försöker fånga dem. De som fångas av lejonet blir hans fångar. Alla måste alltid springa framåt, man får inte vända om och springa åt andra hållet, inte heller lejonet.

Leken fortsätter tills alla har blivit fångade. Om lejonet inte får tag i någon efter 3 omgångar är lejonet sjukt och ett annat lejon väljs istället. Om lejonet skulle vara alltför skickligt måste det fånga minst 3 barn under varje omgång.

Vilket finger? (Afrika)

Ett av barnen är Ritaren. Han eller hon ritar turvis på barnens ryggar med fingret och säger samtidigt: ”Jag ritade en orm på din rygg, med vilket finger ritade jag?” Den som han ritat på försöker gissa rätt finger.

Om han gissar rätt går han till rummets vänstra sida. Gissade han fel går han till rummets högra sida.

När alla deltagarna befinner sig i rummets ändor bildar de två lag. Lagen ställer sig på två långa rader och tar tag i varandras midjor. De som står längst fram fattar varandras händer. Sedan börjar de dra mot sitt eget håll som i en dragkamp. Om lagen är ojämna kan Ritaren ha det starkare lagets medlemmar att gissa på nytt innan dragkampen börjar.

Fotboll som tarahumasa-indianerna (Sydamerika)

Fotboll spelas överallt i världen. Tarahumara-indianerna i Mexiko spelar ett fotbollsspel som förflyttar sig från en kanjon till en annan. Spelet kan pågå i över ett dygn. Under spelet springer spelarna utan avbrott hela tiden medan de sparkar en liten boll framför sig. Bollen är gjord av trädrötter och dess diameter är cirka 7,5 cm. Byarna bildar egna lag med 3-6 män i varje. Tävlingsdagen är en stor händelse, musiken dånar och folket trängs och det är marknadsstämning.
Anpassad version: Ett lag har 3-6 spelare. Varje lag har olika färger på sina bollar. Märk ut en tävlingsbana som gärna kan innehålla krökar och olika hinder. Lagen ska transportera sin boll genom banan så snabbt som möjligt. Vid startlinjen ställer lagen upp sig runt sin egen boll på några meters avstånd från varandra. Den som gör avsparken försöker få bollen att flyga så långt som möjligt. Alla springer iväg och försöker sparka sin boll mot målet. Lagen håller ihop. Det lag som först fått sin boll i mål vinner.

Källa: YK liitto