Valikko

Minneslista för gruppledare om verksamheten hösten 2020

Pandemin leder till många undantag och anpassningsbehov i verksamheten och kan kräva förändringar i verksamheten på kort varsel. Hur som helst är det viktigt att barn och unga har en möjlighet att scouta på något sätt.

Coronaläget är väldigt olika i olika delar av landet, och växlar också snabbt, så det är viktigt att utöver Finlands Scouters och FiSSc:s direktiv också följa direktiven från de egna sjukvårdsdistrikten och kommunerna.

Scouternas anvisningar för verksamheten i coronatider.

I coronainfomejlen som skickas ut varannan vecka hittar du också aktuella anvisningar och tips.

 

Här kommer några rekommendationer för hur verksamheten kan göras trygg under hösten. Längst ned på sidan hittar du Plan B – övergång till scoutverksamhet på distans. 

Tips för verksamhet med fysiska träffar

Scoutverksamhet med fysiska träffar kan ni gärna fortsätta med så länge pandemiläget på er ort tillåter det. Extremt viktigt att komma ihåg vid fysiska träffar är handhygien, säkerhetsavstånd och andra direktiv (nys i ärmen, snyt dig rätt etc.). De här direktiven är det bra att påminna om vid varje möte på ett sätt som fungerar för åldersgruppen. Framförallt yngre scouter glömmer lätt bort säkerhetsavstånd då de blir ivriga och intresserade.

Utfärder är ju en central del av scoutverksamheten och dem lönar det sig att arrangera om bara omständigheterna tillåter. Om utfärder med övernattning känns svåra att genomföra tryggt så kan det vara en bra idé att koncentrera sig på dagsutfärder. Åtminstone för större kårer rekommenderas starkt att sålänge pandemiläget fortgår avstå ifrån evenemang för hela kåren och istället sikta in sig på åldersgruppsvisa, eller till och med gruppvisa utfärder. Små utfärder är tryggare, och ger dessutom större utrymme för flexibilitet, i och med att det är enklare att med kort varsel ändra på planerna och arrangemangen och informera om detta till alla. Det kan vara en helt bra idé att inte ens försöka skicka ut jättedetaljerad information om utfärden långt på förhand, utan först bara meddela datum och sen ca 2 veckor före tidpunkten informera om närmare tidtabeller och arrangemang.

Kom ihåg att informera hemmen!

Det är viktigt att ni i kårerna informerar hemmen om hur pandemiläget beaktas i verksamheten. Många känner oro och osäkerhet, och det är viktigt att vårdnadshavarna vet vad som gäller och kan känna en trygghet kring verksamheten.

Då ni informerar om en kommande utfärd, förläggning eller hajk så är det också viktigt att ni informerar om hur pandemiläget beaktas där.
Exempel på hur du kan informera om hur ni beaktar Covid-19 på utfärder. 

Om det är ett tag sedan ni senast kollade upp att medlemmarnas och vårdnadshavarnas kontaktuppgifter stämmer i Kuksa så är det bra att göra det nu, så att ni säkert får tag på medlemmarna snabbt då det behövs.

Hemmen förväntar sig att få anvisningar av kårerna.

Planera och informera om verksamheten på förhand:

 • Utomhus: Det är lättast att hålla säkerhetsavstånd utomhus.
 • Nästan alla aktiviteter ur scoutprogrammet går att verkställa ute. Planera alltså programmet så att det hålls utomhus. Det finns redan nu tips på hur aktiviteterna kan utföras på scoutprogrammet.fi, men ni kan också fundera ut egna förslag.
 • Håll ledarmöten utomhus eller på distans.
 • Då ni planerar utfärder, förläggningar och hajker är en stor del av programmet förmodligen utomhus. Finns det dessutom möjlighet att sova utomhus? Eller kan en del av deltagarna sova utomhus så att det blir mera plats inomhus för dem som sover där?
 • Informera hemmen på förhand om utomhusverksamhet, till exempel om vad som gäller då veckoverksamheten hålls utomhus. En påminnelse om kläder enligt väder, vattenflaska och sittunderlag är bra att lägga till i meddelandet om mötet.

 

 • Transport: Undvik i mån av möjlighet kollektivtrafik
 • Instruera mötesdeltagarna att gå eller cykla till mötet om möjligt.
 • Om det är för långt att gå kan samåkning till mötet kanske en möjlighet, gärna med personer som man annars också umgås med.
 • Om ni ska på utfärd, förläggning eller hajk: fundera på hur ni kan ta er till platsen. Kan ni cykla? Samåka? Abonnera en buss? (Att abonnera en buss är att föredra om alternativet är kollektivtrafik, men en abonnerad buss kan också vara en smittorisk, så överväg noga vad som är bäst.)
 • Om ni behöver åka kollektivt; använd ansiktsmask.
 • Undvik onödiga kontakter, be de vårdnadshavare som erbjuder skjuts att lämna av och plocka upp dem de skjutsar på parkeringsplatsen.

 

 • Utrustning: Det är bra om ledaren alltid har med sig första hjälpen utrustning, handdesinfektionsmedel, näsdukar och skräppåsar för hela gruppens behov.
 • Planera programmet så noggrant som möjligt denna höst, så det inte blir onödiga pauser under mötet.
 • Scouter som är över 15 ska gärna ha mask; framförallt om mötet/verksamheten sker inomhus. Instruera dessa att ha egna masker med sig, och se gärna till att det finns engångsmasker att dela ut till dem som behöver. Om rekommendationen för användning av ansiktsmask på fritiden börjar gälla också yngre ungdomar och barn, så är det ledarens uppgift att påminna om det också på scoutmöten. Gruppen kan också sy egna tygmasker.
 • Påminn regelbundet scouterna och deras vårdnadshavare om att var och en bör vara fullt frisk på scoutsammankomster. Detta berör också ledarna. Vid behov kan ledaren be scouter som uppvisar symptom gå hem efter att ha kontaktat vårdnadshavaren.
 • Kåren och gruppledaren bör aktivt följa med anvisningarna från ortens hälsomyndigheter. Om kåren har verksamhet i ett område där skolan måste stänga är det en god idé om även kåren endast har distansscouting under den tiden (bläddra längre ner för information om distansscouting).

 

Under mötets/verksamhetens gång

Planera de praktiska säkerhetsåtgärderna och gör gärna alltid på samma sätt så alla lär sig hur det går till på era möten. Inled och avsluta exempelvis alltid med handtvätt om möjligt. Om det inte finns tillgång till tvål och vatten är handdesinfektionsmedel ett alternativ. Se också till vid möjlighet att det under hela mötet finns möjlighet till handtvätt vid behov. Förse er också med pappershanddukar. Ledaren är förstås den som har koll och förbereder!

 • Avstånd: planera program som möjliggör hållandet av distans till varandra. Undvik lekar med mycket nära kontakt.
 • Nys och snyt rätt: repetera och anvisa hur man nyser, snyter och hostar rätt. Använda pappersnäsdukar ska direkt slängas i soporna.
 • Ansiktsmask: mötesdeltagare över 15 ska gärna ha ansiktsmask; framförallt då mötet/verksamheten sker inomhus.
 • Gemensamma grejer: undvik i mån av möjlighet att använda gemensamma grejer så som sågar och yxor. Om flera personer använder samma grejer, putsa av dem då användaren byts.
 • Aktiviteter i små grupper: Spårningar med kontroller och aktiviteter i kärrhjul är bra exempel på system för att genomföra scoutmöten. De är också lämpliga att göra tillsammans med en annan åldersgrupp.
 • Djupa andetag: Vid rop och sång är det bra att hålla avstånd till kompisarna.
 • Koll på närvaro: anteckna vem som är på plats vid olika möten. Då finns det en lista på vem som ska kontaktas efteråt vid behov.
 • Om syskonring hör till era vanor, ta i bruk ett alternativt sätt till att hålla varann i hand. Armbågskontakt, ärmgrepp eller nåt eget roligare fungerar lika bra.
 • Ifall ni brukar bjuda på mat på mötena; tänk på att under den här tiden gärna välja sådan traktering så att det är enkelt att bara röra den mat man själv äter.

En rolig lek som man kan använda för att påminna om säkerhetsavstånd är leken skyddsmuren:

Lekdeltagarna får var sin lapp där det står en annan lekdeltagares namn (namnet får inte avslöjas till de andra lekdeltagarna). Denna kompis vars namn står på ens lapp är en FARA som man inte får vara inom synhåll från.

Lekdeltagarna sprider ut sig över ett ganska stort lekområde (till exempel en del av en sandplan) och sedan börjar leken. Leken går ut på att var och en ska försöka se till att det finns en annan lekdeltagare mellan dem och personen som står på deras lapp. Då alla samtidigt försöker söka skydd bakom varandra är det en ganska svår uppgift.

Leken avslutas genom att lekledaren blåser i en visselpipa, och då stannar alla på den plats där de står. Till slut kollar man vilka som har lyckats placera sig så att det finns en annan lekdeltagare mellan dem och personen på lappen. Sedan kan man ta en ny runda av leken med nya lappar.

 

Efter mötet:

 • Städning: Diskutera i kåren om ni behöver nya rutiner kring städning och hur de i så fall sköts. Om inomhusutrymmen använts så kan det till exempel vara bra att torka av dörrhandtagen mellan gruppmöten.
 • Om någon blir sjuk: Ifall någon i gruppen (eller ledaren själv) efter mötet får sjukdomssymptom så ska ni följa de direktiv som ges av myndigheterna. Det kan vara bra att redan på förhand kolla upp kontaktuppgifterna till kommunens coronarådgivning så att ni färdigt vet vart ni ska ringa om det behövs. Av myndigheterna får ni direktiv om hur ni inom kåren kan informera om misstankar om smittorisk. Kom ihåg att skydda personens integritet och så långt som möjligt undvika att ange namnet på den smittade (också i denna fråga kan kommunens coronarådgivning ge direktiv).
 • Lyssna på scouternas oro: För någon av gruppmedlemmarna kan gruppledaren vara den enda trygga vuxna personen. Tänk på att reservera tid för att lyssna på gruppmedlemmarna och prata med dem om deras oro kring situationen. Be kårens trygghetsperson om hjälp om det behövs.

 

Plan B – övergång till scouting på distans

På en del orter kan pandemiläget kräva att man tar en kortare eller längre paus i de fysiska träffarna. Då är det bra om man kan fundera ut andra sätt som scoutverksamheten ändå kan fortsätta på. Under vårterminen skapades en mängd tips både på hur scouting på distans kan fungera och på vad man konkret kan göra.

Tips för scoutverksamhet på distans finns samlade här.

Tips på hur du leder ett gruppmöte på distans.

 

Hela tiden:

Kom ihåg att du gör ett väldigt viktigt arbete under den här exceptionella tiden. För det ska du ha ett stort tack!

Glöm inte att njuta av scoutingen och av scoutkompisarnas sällskap. Trots att väldigt mycket är annorlunda nu, så gäller fortfarande samma bekanta saker; gemenskap, att göra tillsammans, att ha roligt och att få nya upplevelser och erfarenheter.