Valikko

Informera om hur Covid-19 beaktas på utfärden

Här är ett exempel på hur man kan informera om hur Covid-19 beaktas på en kommande utfärd. Informationen måste såklart uppdateras enligt rådande omständigheter, men modellen kan med fördel användas. (Exemplet är uppbyggt enligt informationen som gick ut inför Spejardagarna i Vasa 3-4.10.

 

Evenemanget och COVID-19

Coronaviruset är fortfarande en realitet och påverkar vår allas vardag och verksamhet i allra högsta grad. I FiSSc tror vi på att det finns ett stort behov av att ha meningsfull verksamhet där man träffas och upplever gemenskap, och vill därför kunna arrangera evenemang och strävar efter att göra det så länge det är möjligt enligt rådande restriktioner och rekommendationer, men vi är samtidigt medvetna om att ett förändrat pandemiläge kan kräva förändringar i planerna och vi ser därför hela tiden över verksamheten.

Nu då andelen coronafall igen ökar är det säkert många som funderat över spejardagarna och om det är säkert att delta. Här nedan försöker vi så noga som möjligt beskriva vad vi gör, vad vi kan göra och vad vi inte kan göra för att göra spejardagarna till ett så säkert evenemang som möjligt.

Vi påminner om att ingen ska komma till evenemanget sjuk eller ens krasslig. Delta ska du såklart inte heller om du är försatt i karantän (frivillig eller inte) eller om du väntar på resultat från ett coronatest.

Allmänt

Evenemanget har xx deltagare och xx ledare, dvs xx personer på plats.
Vi håller till i och omkring [evenemangsplatsen].
Till och från evenemanget kommer de flesta deltagarna med [en abonnerad buss/egen skjuts/samåkande/med cykel…].
[Annat allmänt värt att nämna]

Transporten

(denna uppbyggd enligt att det finns en abonnerad buss, som har dubbelt så många sittplatser som antalet passagerare)

Transporten till och från evenemanget arrangeras med en abonnerad buss, vilket minimerar riskerna för smitta “utifrån”, däremot är deltagarna tillsammans i ett slutet utrymme under några timmars tid.
Ombord på bussen är handtvättmöjligheterna dåliga.

Vad gör vi för att minimera riskerna?

Vi har en xx-personers buss till förfogande för ca xx bussåkare, det betyder att ni som åker buss har möjlighet att sprida ut er i bussen; gärna så att de som annars också umgås sitter på samma område.

Hur kan du själv minimera risken?

Om du deltar i evenemanget tillsammans med personer som du annars också umgås med, så kan du gärna i bussen sätta dig tillsammans med dem. I bussen finns ca dubbelt fler sittplatser än ni är passagerare, så det går att hålla ett visst avstånd till de andra.
Håll god handhygien och nys, hosta och snyt dig rätt under bussfärden.
Ha gärna en egen handdesi-flaska för att kunna hålla händerna rena trots att handtvättmöjligheterna på bussen är skrala.
Deltagare som är över 15 år ska helst ha ansiktsmask under bussresan.
Ifall bussresan känns för otrygg finns alternativet att du istället tar dig till evenemanget med egen skjuts.

På kursgården

(denna uppbyggd enligt en stuga där deltagarna övernattar i 6-personers rum)

Vi spenderar en del tid inne på kursgården, och deltagarna (de som inte sover utomhus) sover tillsammans i 6-personers rum. Vi kan inte garantera att säkerhetsavstånd hålls helt och hållet i alla situationer.

Vad gör vi för att minimera riskerna?

Vi påminner om god handhygien. Inne i kursgården finns goda handtvättningsmöjligheter.
Vi påminner om att hålla säkerhetsavstånd.
Deltagarna som sover inomhus sover i 6-personers rum. (Vi kommer antagligen inte att behöva fylla rummen, men kan inte garantera att just du får sova i ett rum med färre än 6 deltagare.)
Vi planerar sovindelningen så att deltagare som annars också umgås (till exempel är från samma klass) så långt som möjligt sover i samma utrymmen. (Deltagare som inte har någon sådan naturlig koppling till andra deltagare kommer ju såklart ändå att få en grupp att sova med.)
Deltagare får ha med sig eget tält/vindskydd och sova utomhus ensam eller tillsammans med en eller flera kompisar. Räkna med att vara högst hälften av det personantal som tältet/vindskyddet är gjort för.
Största delen av programmet hålls utomhus.
Måltiderna äts utomhus.

Hur kan du själv minimera riskerna?

Sträva efter att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noga och nys, hosta och snyt dig rätt.

I programmet

I programmet rör vi oss omkring, samarbetar med varandra, pratar aktivt och kanske ropar och sjunger ibland.

Utomhus kan det vara mer utmanande att sköta om sin handhygien än inomhus.
I den egna gruppen kan det vara utmanande att hålla säkerhetsavstånd hela tiden, eftersom många uppgifter görs tillsammans.
Vi använder i viss mån gemensamma redskap.
I kösituationer kan det vara svårt att komma ihåg säkerhetsavstånd.

Vad gör vi för att minimera riskerna?

Programmet sker mestadels utomhus.
Vi ser till att det finns lättåtkomliga handtvättningspunkter och påminner om handtvätt eller användning av handdesi, framförallt innan man rör gemensamma redskap.
Vi har i planeringen av programmet undvikit programpunkter som innebär mycket fysisk kontakt.
Vi strävar efter att bilda grupper med deltagare som annars också träffas. (Men ser såklart till att alla får vara i en grupp även om de inte har nära kompisar på evenemanget.)
I kösituationer påminner vi om att hålla säkerhetsavstånd.

Hur kan du själv minimera riskerna?

Håll säkerhetsavstånd till andra grupper och till ledarna.
Kom ihåg god handhygien och att hosta, nysa eller snyta dig rätt.
Kom framförallt ihåg att tvätta händerna innan du rör vid gemensam utrustning.

FAQ

Vad gör jag om jag blir sjuk före evenemanget?

[information om vem man ska kontakta för att inhibera]

Vad gör jag om jag blir sjuk då jag redan är på evenemanget?

Tala med en ledare på evenemanget och berätta att du är sjuk. Du får gå avsides och vila dig. Ledaren kontaktar din vårdnadshavare och vårdnadshavaren ser till att du kan hämtas från evenemanget så fort som möjligt.

Kan evenemanget ännu bli inhiberat och vad händer då?

Vi hoppas och håller tummar och tår för att vi ska kunna fullfölja evenemanget, men såklart finns risken att vi med mycket kort varsel är tvungna att ställa in helt och hållet. I så fall kontaktar vi omedelbart alla deltagare och meddelar om läget och betalda deltagaravgifter betalas tillbaka.

 

Vi påminner ännu en gång om att ingen ska komma till evenemanget sjuk eller ens krasslig.