Valikko

Programsatsning

Programsatsning 2020 – Även jag leder!

Programsatsningen 2020 riktar våra blickar mot ledarskapsfärdigheter. Målet är att alla scouter under året lär sig att känna igen de ledarskapsfärdigheter som hen lärt sig i scouterna och kan berätta om dem för andra. Målet är också att alla vi ledare förstår hur och vilka slags ledarskapsfärdigheter man lär sig i verksamheten, eftersom ledarskapet ju finns med som en naturlig del i all slags scoutverksamhet.

Även jag leder!-programsatsningen byggs upp för att naturligt passa in i verksamhetsåret: för varje månad under terminerna finns det en eller flera aktiviteter som lyfter upp olika perspektiv på ledarskap. Aktiviteterna tas från scoutprogrammet, t.ex. så planerar vargungarna i januari kullens verksamhet tillsammans och tar i bruk kulledar-uppdraget. Som tillägg till de olika åldersgruppernas aktiviteter lyfter satsningen också fram olika material och redskap riktade till vuxna. Dessutom ger programsatsningen varje månad tips på en lek och en kvällssaga som har med ledarskap att göra. Ifall man missar en månads aktiviteter så är det ju trots allt hur möjligt som helst att göra den någon annan månad istället.

Aktiviteterna läggs upp så att vårterminens aktiviteter läggs upp i början av januari, och höstterminens aktiviteter läggs upp senare under våren.

Även jag leder – åldersgruppsvis

De första aktiviteterna (aktiviteterna för januari och februari) publiceras vecka 3

  • Vargungar
  • Äventyrsscouter
  • Spejarscouter
  • Explorerscouter
  • Roverscouter
  • Vuxna

Övrigt material

Tidigare programsatsningar

2019: Ut och finn