Valikko

Programsatsning

Programsatsning 2020 – Även jag leder!

Programsatsningen 2020 riktar våra blickar mot ledarskapsfärdigheter. Målet är att alla scouter under året lär sig att känna igen de ledarskapsfärdigheter som hen lärt sig i scouterna och kan berätta om dem för andra. Målet är också att alla vi ledare förstår hur och vilka slags ledarskapsfärdigheter man lär sig i verksamheten, eftersom ledarskapet ju finns med som en naturlig del i all slags scoutverksamhet.

Även jag leder!-programsatsningen byggs upp för att naturligt passa in i verksamhetsåret: för varje månad under terminerna finns det en eller flera aktiviteter som lyfter upp olika perspektiv på ledarskap. Aktiviteterna tas från scoutprogrammet, t.ex. så planerar vargungarna i januari kullens verksamhet tillsammans och tar i bruk kulledar-uppdraget. Som tillägg till de olika åldersgruppernas aktiviteter lyfter satsningen också fram olika material och redskap riktade till vuxna. Dessutom ger programsatsningen varje månad tips på en lek och en kvällssaga som har med ledarskap att göra.

Trots att materialt som hör till programsatsningen är uppbyggt kring ett kalenderår med klart utstakad ordning för hur och när aktiviteter, lekar och berättelser ska göras, så är det självklart okej att helt fritt välja och vraka bland tipsen och använda det som känns relevant för gruppen just då; eller göra programsatsningen i sin helhet, men skjuta på det med ett halvår, och göra “vårens” aktiviteter under hösten.

Även jag leder – åldersgruppsvis

Övrigt material

Tidigare programsatsningar

2019: Ut och finn