Valikko

Även jag leder - Explorerscouter

Januari: Lägg märke till det som är bra

I januari lägger vi märke till andra människors goda ledarskapsfärdigheter. Grupperna planerar tillsammans den kommande terminens verksamhet, och planerar samtidigt hur det jämlika ledarskap som hör till åldersgruppens scoutprogram syns i gruppens verksamhet.

Aktivitet: Explorerscouten som patrulledare

Till explorerscoutprogrammet hör att under minst ett halvt år fungera som patrulledare antingen för en spejarscoutpatrull eller för sin egen explorerscoutpatrull. Som stöd har explorerscouten sin egen lots och spejarscoutlotsen, och utbildningen Gruppledarutbildning för explorerscouter.

Mer information om ledarskapet i åldersgrupperna.

Aktivitet: Patrullens verksamhetsplan

Ett roligt sätt att planera terminen eller året är genom att göra ett bingospel. Varje patrullmedlem gör en bingoplan. I rutorna skrivs kriterier som patrullen tillsammans kommit överens om, som: “görs på ett läger”, “enkelt och snabbt”, “min favorit”, “den här är svår” etc. Då bingoplanen är klar söker alla var och en för sig sådana aktiviteter som de tycker att passar in på någon ruta. (Man kan komma överens om att man får plocka in högst 2-3 från samma ficka). Då någon får en rad full ropar hen bingo och läser upp sin rad så att de andra får höra vilka aktiviteter hen valt. Man kan fortsätta tills allas bingoplaner är fulla, eller sluta till exempel då någon får sin tredje bingorad full.

Efteråt kommer man överens om vilka aktiviteter man vill göra och plockar in dem i en kalender.

Aktivitet: En tavla över bra ledargärningar

Kåren tar som målsättning att under den kommande terminen uppmärksamma bra ledarfärdigheter hos kårens medlemmar. Det här kan till exempel förverkligas så att man gör en lista över alla kårens medlemmar som hängs upp på kårlokalens vägg (för att beakta GDPR kan man till exempel ha bara förnamn, eller scoutnamn, på listan). I större kårer lönar det sig att göra övningen åldersgruppsvis eller gruppvis, medan man i en mindre kår kan ha alla medlemmar på samma lista. Vid varje namn på listan ska det finnas utrymme att skriva något kort eller limma klistermärken. I de yngsta åldersgrupperna kan man istället för listan på väggen skriva in kommentarer eller limma klistermärken i medlemmarnas böcker eller aktivitetskort.

I slutet av varje möte, då gruppen samlas till syskonring eller annan avslutningsceremoni; lyfter ledaren; eller var och en i tur och ordning, fram någon bra ledarskapsgärning som någon i gruppen har gjort under mötet. det är viktigt att uppmärksamma olika slag av ledarskapsfärdigheter, från alla olika delområden av scoutingens ledarskapsmodell.

Ledarskapsgärningen kan till exempel vara att någon gett en klar och tydlig instruktion, att någon tagit med en gruppmedlem som blivit utanför, att någon ställt upp en bra målsättning eller att någon organiserat städningen av kårlokalen på ett bra sätt. Målsättningen med den här aktiviteten är alltså att lyfta upp bra gärningar och att alla lär sig notera vad de andra gör och berömma varandra. Samtidigt lär sig medlemmarna att reflektera över hur de själva handlar i olika situationer. Framförallt i de yngre åldersgrupperna är det mycket viktigt att ledaren är med och styr diskussionerna, hjälper medlemmarna att sätta ord på sina tankar och se till att alla i gruppen under terminen får beröm för något som de lyckats med.

Då någon fått beröm för en bra ledarskapsgärning så sätter man någon form av märke eller anteckning eller klistermärke vid den personens namn på tavlan, eller i den personens bok eller aktivitetskort. Äldre scouters goda ledargärningar kan också lyftas upp i ledarnas grupper på social media.

 

Månadens lek: Beröm
Månadens ledarskapsberättelse: Enni Rukajärvi

 

Februari: Jag kan också

I februari utforskar vi oss själva och vårt handlande och lägger märke till de saker vi redan kan. Det man lärt sig inom scoutingen kan man bra använda också utanför den; i skolan, i andra hobbyn eller då man söker jobb.

Aktivitet: Vet du vad du kan-verktyget

Bekanta er med Vet du vad du kan-verktyget, till exempel genom att under ett möte duka upp med goda snacks och bekväma dynor och fylla i verktygen. Var och en fyller i sin egen blankett, men man kan diskutera frit och utbyta tankar och idéer.

Vet du vad du kan – stödmaterial

Aktivitet: Aktivt lyssnande

Explorerscouterna delar in sig i par. Den ena i paret blir lyssnare, och får endast bidra till samtalet genom att nicka; hen får inte kommentera något på något sätt. Den andra i paret berättar en kort berättelse om en situation då allt gick bra och hen kände att hen lyckades. Hen kan till exempel berätta vad som ledde till att det gick så bra och vilka färdigheter hen lärt sig som hen använde i situationen. Då berättaren talat klart ska lyssnaren återberätta historien förhen och då betona de styrkor och färdigheter som hen uppfattade i berättarens historia.

Rollerna byts och övningen upprepas.

Aktivitet: Open badge

Patrullen bekantar sig med de open badges som finns inom scoutingen och fundera på om det finns sådana som de kunde ansöka om redan nu; eller sådana som de kunde ta som projekt att göra under sommarens läger.

Open bagdes inom scoutingen

Månadens lek: Stopp
Månadens ledarskapsberättelse: Kung Georg VI

 

Mars: Uppdrag och synlighet

I mars funderar vi på vad man ofta tänker sig att utmärker en bra ledare. Dessutom bekantar vi oss med vilka uppdrag det finns i scoutingen.

Aktivitet: Uppdragsbeskrivningar

I alla kårer och alla grupper finns scoutuppdrag, till vilka hör vissa överenskomna uppgifter. I ideala fall är dessa nedskrivna i en uppdragsbeskrivning som uppdateras med jämna mellanrum.

Patrullen kollar upp något av gruppens eller kårens uppdrags uppdragsbeskrivning; gör en om det inte ännu finn en, eller uppdaterar den befintliga. Kolla gärna in dessa mallar som stöd.

Den färdiga uppdragsbeskrivningen ges sedan åt styrelsen för fastställande, så att också uppdragschefen får den att använda.

Månadens lek: Ficklampan
Månadens ledarskapsberättelse: Supercell

 

April: Mästare-gesäll

I april lär vi ut saker åt andra. Vi har alla någon kunskap eller talang som vi kan föra vidare åt en kompis, en målsman eller en scoutledare.

Aktivitet: Ny färdighet för en kompis

Varje patrullmedlem lär sig en ny färdighet, till exempel en hantverksteknik, och lär sedan ut denna åt de andra. (Tips finns i aktiviteten Vi bekantar oss med en ny hantverksteknik i fickan Vår grej.)

Månadens lek: Rappakalja
Månadens ledarskapsberättelse: Leena Peltonen-Palotie

 

Maj: Respons och tack

I maj övar vi att ge och ta emot respons. Att tacka är också viktigt inom scoutingen; i maj tackar vi varandra i gruppen och bland dem som stöder gruppens verksamhet.

Respons är något av det viktigaste vi kan få i vår verksamhet, eftersom det hjälper oss att utvecklas och se hur vårt agerande påverkar vår omgivning.

Respons och tack är inte samma sak, men kan kombineras. Ett tack får en person att känna sig värdefull och får hen att märka att hens agerande har varit viktigt.

Aktivitet: Förstärkande respons i grupp

Gruppen skriver ner positiva och stärkande ord och fraser som kan beskriva en persons agerande. En lämplig mängd lappar är 7 x antalet medlemmar i gruppen. Lapparna sprids ut med textsidan neråt. Var och en tar i tur och ordning en lapp och ger den åt någon i gruppen som hen tycker att lappen är beskrivande för (utan att högt läsa vad det står på lappen, och med textsidan nedåt).

Ifall en gruppmedlem tycker att ordet på lappen inte beskriver någon av medlemmarna så kan man lägga tillbaka den. Kanske någon annan kommer på någon att ge lappen åt, eller så blir den helt enkelt outdelad.

Då alla kort är behandlade, går man igenom sina egna kort, och väljer 2-4 st som man vill ha mera information om. Patrullmedlemmarna presenterar i tur och ordning korten hen fått, och ber de andra berätta mer om de 2-4 korten.

Aktivitet: Tack-ring

Gruppen ställer sig i en ring; medlemmarna går i tur och ordning in i mitten av ringen, vänder sig till de andra i tur och ordning och tackar var och en av dem för något konkret som de har gjort under de gågna månaderna. Konkreta tack kan vara t.ex. Tack för att du lånade mig din leddare förre mötet.”, “Tack för att du understödde min idé på ledarmötet.”, “Tack för att du kom ihåg att ta med glutenfritt bröd åt mig till mötet fast jag glömt att påminna om det.”

Månadens lek: Respons med spelkort

Månadens ledarskapsberättelse: Muminmamman

 

 

Höstens aktiviteter dyker upp under vårterminen.