Valikko

Även jag leder - lektips

Januari: Beröm

Varje gruppmedlem skriver sitt eget namn på ett papper och tejpar fast pappret på sin rygg. Efter det går gruppmedlemmarna runt till alla andra gruppmedlemmar och skriver på deras papper ner något som beskriver en positiv egenskap hos personen. Ledaren deltar i leken kollar att sakerna som skrivs faktist är positiva. Speciellt lite äldre scouter kan gärna uppmuntras att på allvar koncentrera sig på att ge positiv feedback, och till exempel istället för att bara skriva ”trevlig” på lappen, fördjupa vilka positiva egenskaper eller färdigheter personen har.

 

Februari: Stopp

Gruppen delas in i par och paren söker upp en lämplig plats åt sig, och ställer sig några meter från varandra. Den ena i paret är framskridare och den andra stoppare. Framskridaren går sakta mott stoppsren tills denna hittar på och ger en stoppsignal som inte innehåller ord, till exempel en handsignal eller en blick. Samma sak upprepas några gånger med olka stoppsignaler, tills den sista gången då stopparen ropar ”Stanna!” Efter det byter paren roller, och leken upprepas på samma sätt en gång till. Till slut diskuterar hela gruppen tillsammans vilken stoppsignal som fungerade bäst.

 

Mars: Pannlapp

Gruppen utser en frivillig gruppmedlem som förses med en lapp som hen får bära i pannan. På lappen nämns en bra egenskap hos en ledare, eller namnet på en bekant/känd ledare. Personen med lappen i pannan ska genom att ställa ja/nej-frågor till de andra ta reda på vilken egenskap eller vilken ledare det är som står på lappen.

 

April: Rappakalja

Gruppens ledare ger en av medlemmarna i gruppen en instruktion med lämplig svårighetsgrad som denna ska ge de andra. Då gruppmedlemmen ger resten av gruppen instruktionen får hen bara tala rappakalja, dvs hen får göra gester, miner och peka, men får inte tala förståeligt, och får inte röra sig från sin plats. Uppgiften kan till exempel vara att få resten av gruppen att ställa sig i en syskonring eller att gå baklänges med slutna ögon in i rummet bredvid.

 

Maj: Respons med spelkort

Gruppmedlemmarna sätter sig i en ring, och ledaren går runt i ringen med en kortpacke. Gruppmedlemmarna lyfter i tur och ordning ett kort ur kortpacken. Utgående ifrån färg och nummer ska gruppmedlemmarna sedan säga följande:

  • röd 1 – 6 = något positivt om sig själv
  • svart 1 – 6 = något man vill/borde utveckla i sig själv
  • röd 7 – 13 = något positivt om gruppen
  • svart 7 – 13 = något som gruppen borde utveckla.

Källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Efter spelet är det bra att gå igenom hur gruppmedlemmarna upplevde att ge och få respons.

 

Augusti: Apor

En i gruppen utses till forskare och lämnar rummet. Resten väljer bland sig en ledar-apa, och efter det kallas forskaren tillbaka. Ledar-apans uppgift är att visa en rörelse eller en aktivitet som alla andra gör efter, utan att forskaren märker vem som är ledare. (till exempel att skrapa sig på foten, vissla, sluta ögonen etc.) Forskarens uppgift är att ta reda på vilken av aporna som är ledaren..

 

September: Racerbana

Gruppen delas in i lag på 2-7 personer. Lagmedlemmarna ställer sig på ett led med sina händer på framförvarande lagmedlems axlar. Den sista i ledet är handledare, och de andra lagmedlemmarna binder en duk över ögonen. Målsättningen för laget är att så exakt och snabbt som möjligt ta sig igenom en bana som går runt olika föremål som ska rundas.

Handledaren skickar en signal till första personen i ledet genom att klappa framförvarande lagmedlem på axeln; hen skickar signalen vidare till nästa och så vidare. Klapp på båda axlarna samtidigt betyder framåt, att klämma åt om axlarna betyder stanna och att dra axlarna bakåt betyder backa. Om handledaren vill att ledet svänger till vänster klappar hen bara på vänster axel, och för att svänga till höger klappar hen på höger axel.

Efter leken diskuterar hela gruppen tillsammans vilka saker som ledde till att ledet lyckades röra sig som planerat. Vilka färdigheter behövdes? Vilka faktorer saktade ner ledets framfart?

 

Oktober: Stöd och trygghet

Varje gruppmedlem berättar i tur och ordning om en skrämmande eller svår situation som man kan befinna sig i. Som avslutning berättar hen också vilken gruppmedlem hen i en sådan situation skulle vända sig till för stöd och hjälp samt varför. Ledaren kan gärna sträva efter att alla i gruppen får delta antingen som berättare eller som en person som omnämns som stödjande och hjälpande person; helst sklart båda.

 

November: En hemlig vän

Varje gruppmedlem skriver sitt namn på en lapp, viker ihop lappen och lägger den i en lottningsburk. Efter det drar alla var sin lapp ur burken, utan att visa lappen åt någon annan, och är under den kommande månaden en hemlig vän åt personen vars namn stod på lappen. (Ifall en gruppmedlem får sin egen lapp så lägger hen tillbaka den och tar en ny lapp.) Den hemliga vännen berömmer och hjälper sin kompis, men försöker ändå göra det utan att bli avslöjad.

 

December: Vink-bekantningslek

För leken behövs ett ojämnt antal deltagare (så ledaren kan besluta om hen deltar i leken eller inte utgående ifrån antalet andra deltagare). För leken behövs också stolar för hälften av deltagarna plus en. Ledaren radar stolarna i en cirkel, och delar in deltagarna i två grupper så att det i den ena gruppen finns en deltagare mer än i den andra. Medlemmarna i den mindre gruppen sätter sig på stolarna (en av stolarna blir alltså tom) och medlemmarna i den större gruppen ställer sig bakom stolarna; det står alltså en person också bakom den toma stolen.

Personen som står bakom den toma stolen försöker obemärkt ge en vink åt en av deltagarna på stolen. Deltagaren som märker att hen får en vink av personen ska försöka ta sig till den lediga stolen utan att personen som står bakom hen hinner röra vid hen. Ifall personen bakom hinner röra vid personen som fick vinken så måste personen gå tillbaka till sin stol och personen som gav vinken måste försöka på nytt med att ge en vink åt en annan person. Ifall personen som fick vinken hinner smita iväg till den andra stolen så blir personen som nu har en tom stol framför sig den nya vink-givaren. Deltagare får inte ignorera vinkar som de får, utan måste alltid försöka byta stol då de får en vink.

Källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/