Valikko

Thinking Day

Thinking Day firas den 22 februari till minne av scoutrörelsens grundare Lord Robert Baden-Powell och Lady Olave Baden-Powell. Den 22 februari är deras gemensamma födelsedag. Thinking Day firas i alla scoutländer som en påminnelse om scoutkamratskap men också för att öka kunskapen om orättvisor och samla in medel till förmån för scouting i fattiga länder. Thinking Day är en högtidsdag för den internationella scoutrörelsen, en dag för scoutbroderskap och -systerskap. Thinking Day traditionen har pågått sedan år 1926.

Det är vanligt att scouterna på Thinking Day samlar in pengar för scoutverksamhet som äger rum i svåra förhållanden. Resurserna styrs till målländerna via WAGGGS:s (Flickscouternas Världsförbunds) Thinking Day Fund och Pojkscouternas Världsförbund Scout Universal Fund. Thinking Day Fund grundades år 1932 och fondens medel används till att stöda scouting i hela världen, bl.a. genom att stöda ledarskapsutbildning i utvecklingsländer och genom att publicera scoutmaterial. Fonden hjälper också nygrundade scoutorganisationer på traven. En av fondens huvudmålsättningar är att bygga upp och stärka samhället. År 2014 stöder WAGGGS projekt gällande utbildning i Egypten, Bangladesh, Armenien, St Vincent och Greandinerna och i Benin. Dessutom arbetar WAGGGS för att höja medvetenheten om ämnet på en global nivå.

Varje år har insamlingen ett specifikt tema.

Thinking Day kan firas t.ex. på följande sätt:
– bekanta er med scouting i olika länder
– gör aktiviteter som behandlar globala problem
– samla in pengar till Thinking Day fonden

Thinking Day infaller tyvärr under södra Finlands sportlovsvecka, men ifall det inte går att fira Thinking Day under den riktiga dagen så kan man ju göra det en vecka tidigare eller senare.

Mer information hittar du på: www.worldthinkingday.org.

Thinking Day 2021 – Stå samman för fred

Ladda ner materialpaketet här

Temat för årets Thinking Day-aktiviteter är fredsbygge; i materialet finns aktiviteter som tar sig an temat ur tre olika synvinklar; stå stark som handlar om att förstå vad fredsbygge är och vad det innebär att arbeta för fred, stå upp som handlar om konflikthantering och om att kunna granska en konfliktsituation från olika perspektiv, och stå samman som handlar om att gå från tanke till handling och granska sina egna val och påverka för ett fredligt samhälle.

Thinking Day-märket kan beställas från www.wagggs-shop.orgFör att få märket ska du: 1. Skapa en “modig plats”, 2. Utföra minst en aktivitet ur varje helhet (Stå stark – Stå upp – Stå samman) och 3. genomföra aktiviteten Vårt globala löfte.

 

Aktiviteter som funkar bra på distansmöten är bl.a:

Stå stark-aktiviteten Din unika potential går bra att utföra också på distans; den passar äventyrsscouter och äldre

Stå upp-aktiviteterna Stå upp om… (alla åldersgrupper), Vem orsakade konflikten (passar för äventyrsscouter och äldre) och Kvinnliga fredsbyggare (passar för äventyrsscouter och äldre)

Stå samman-aktiviteten Minnesmyntet (alla åldersgrupper)

 

Aktiviteter som fungerar utmärkt på ute-möten är bl.a:

Stå stark-aktiviteten Bygga eller bryta; en lek som fungerar bra för alla åldersgrupper.

Stå upp aktiviteten På konfliktens andra sida är en samarbetsövning som passar alla åldersgrupper

Sta samman aktiviteten Fredstänk kan göras med snö som kreativt material (passar alla åldersgrupper)

 

Årets Thinking Day-material utgör en del av programsatsningen (å)skåda vär(l)den.

 

Tidigare material på svenska

2017 – Att växa.