Valikko

#VÅRTHAV

Vi utmanar scouterna att under år 2020 utforska Östersjön och vidta åtgärder för att skydda havet. För insatser som förbättrar Östersjöns skick kan man skaffa sig #VÅRTHAV-tygmärket (#MEIDÄNMERI-märket; själva märket är finskspråkigt).

Vilken scout som helst kan var som helst delta genom att göra en god gärning för Östersjön.

Märket och dess aktiviteter påminner oss också efter kampanjåret om de viktiga val vi kan göra i vår vardag för att Östersjön ska må bättre.

Det här materialet är en del av #VÅRTHAV-kampanjen.

Finlands Scouter och FiSSc deltar i John Nurminens stiftelses och Moomin Characters kampanj #VÅRTHAV. Kampanjen pågår året ut och dess syfte är att informera om hur man kan hjälpa Östersjön. Mer om stiftelsens arbete finns på hemsidan www.johnnurmisensaatio.fi/sv/ och om kampanjen på hemsidan www.vårthav.fi.

Tillsammans räddar vi Östersjön!

 

Aktiviteterna åldersgruppsvis

Vargungar

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Övriga åldersgrupper och vuxna – Alla scouters #VÅRTHAV