Valikko

Vargungens #VÅRTHAV

Vargungens #VÅRTHAV-märke består av fyra dyk.

#dyk 1 LÄNGS YTAN
#dyk 2 UNDER YTAN
#dyk 3 MOT BOTTEN
#dyk 4 FRIDYK

Via dyken lär sig vargungarna mer om Östersjön på en lämplig nivå. De
bekantar sig med olika vattenupplevelser och med Östersjön i allmänhet, samt med gärningar som påverkar Östersjöns skick. Gruppen planerar egna åtgärder för att förbättra vattendragens tillstånd.

MÅLSÄTTNING: Målsättningen med märket är att fästa vargungarnas uppmärksamhet vid Östersjön och dens skick. Vargungarna agerar för att Östersjön ska må bättre.

BESKRIVNING: Vargungarna bekantar sig med Östersjöns mångfald och lägger märke till tecken på människans inverkan på Östersjön. Vargungarna undersöker Östersjön och agerar aktivt för Östersjön.

För att få #VÅRTHAV-märket ska vargungen ha gjort alla fyra dyk.

Akelans uppgift är att välja ut de tips på utförande ur varje dyk som passar vargungegruppen bäst. För att uppnå målsättningen kan gruppen använda sig av flera tips eller hitta på egna sätt att göra uppgiften. Akelan har också en viktig roll i att hjälpa vargungarna att förstå innebörden och målsättningen med varje dyk.

Efter att ha utfört alla dyk kan vargungen om hen vill köpa #VÅRTHAV-märket (finskspråkigt) i Scandinavian Outdoor och fästa det på evenemangsmärkets plats framme på scoutskjortan.

 

DYK #1 LÄNGS YTAN

MÅLSÄTTNING: Vargungarna får en uppfattning om mångfalden i naturliga vatten.

BESKRIVNING: Vargungarna minns sina egna erfarenheter av naturliga vatten, och lyssnar på andras berättelser.

LEDARENS UPPGIFT: Akelan väljer på förhand ut en lämplig uppgift för gruppen och leder den. Vilken typ av vatten som tas upp i uppgiften kan tillämpas enligt det geografiska läget. Akelan hjälper vargungarna att lägga märke till uppgiftens målsättning.

 

TIPS PÅ HUR AKTIVITETEN KAN GÖRAS:

 

MITT HAV-FANTASIDYK

Akelan läser berättelsen högt för vargungarna.

Tove Jansson beskriver Mumintrollets och Sniffs första möte med havet i boken Kometen kommer:
– Jag visste om dalen och floden och bergen men inte att vi har ett hav också. Titta såna vågor!
– De ser kalla och arga ut, sa Sniff. Är man i dem så blir man våt och är man på dem så kräks man.
– Tycker du inte om att dyka? frågade Mumintrollet förvånad. Kan du dyka med öppna ögon?
– Jag kan men jag vill inte, sa Sniff.
Mumintrollet reste sig och gick rakt ut mot havet.
– Det där går på din egen risk! skrek Sniff. Man vet aldrig vad man kan få syn på därnere!
Men Mumintrollet dök in i en stor våg som solen sken rakt igenom. Först såg han bara gröna bubblor av ljus, sen såg han skogar av tång som gungade över sanden. Den var fint friserad och prydd med snäckskal, skära inuti och vita utanpå. Längre utåt mörknade vattnet mot ett svart hål som gick ner mot det bottenlösa. Då vände han om, sköt rakt upp i en våg och följde med den in till stranden igen.
[Tove Jansson: Kometen kommer 1946, 1968]

Efter att ha läst historien uppmuntrar akelan vargungarna att föreställa sig hur det skulle vara att dyka ner i havet som Mumintrollet gjorde. Vad skulle man se i havet? Vad skulle var och en vilja se?

Då vargungarna berättat om sina tankar så illustrerar de dem genom att göra en teckning, ett collage eller en installation av återvinningsmaterial i en kartong.

Konstverken kan gärna fotograferas och bilderna delas i scoutkårens sociala media med hashtaggarna #partioscout, #fissc, #MEIDÄNMERI och #VÅRTHAV.

 

RÖRA SIG I ELLER PÅ VATTEN

Flocken gör en undersökning i flockmedlemmarnas erfarenheter av vatten. Vargungarna kan själv komma på frågorna som ställs i undersökningen, eller välja bland följande exempelfrågor.

Hur många av flockens medlemmar har:
– simmat i havet?
– paddlat?
– rott?
– åkt motorbåt?
– seglat?
– åkt med passagerarfärja?
– något annat, vad?

I utförandet av undersökningen kan man använda sig till exempel av klossar eller andra saker som är lätta att stapla, så att det är lätt att jämföra de olika mängderna erfarenhet.

Då vargungarna har svarat på frågorna diskuterar flocken mängden erfarenheter.

Efter den kvantitativa undersökningen skriver gruppen upp sina erfarenheter och delar in dem i trevliga och otrevliga erfarenheter. Flocken funderar på vad som inverkat på upplevelsen (känslan av trygghet, renhet, temperatur eller dylikt).

 

INTERVJU

Vargungarna intervjuar sina målsmän, mor- och farföräldrar eller någon annan klart äldre person, till exempel i kåren, och frågar dem om följande saker: Har havens, sjöarnas eller vattendragens utseende förändrats under deras livstid? Vad gjorde man vid stränderna i deras barndom?

Vargungarna jämför de intervjuades erfarenheter med sina egna. Vilka förbättringar gällande vattendragen har skett under årtionden? Och vilka saker har försämrats?

 

DYK #2 UNDER YTAN

MÅLSÄTTNING: Vargungarna förstår havens, sjöarnas och vattendragens mångfald. De känner till de delar av Östersjön som finns längs Finlands kust.

BESKRIVNING: Flocken undersöker vattenområden och tar reda på den egna avståndet mellan den egna boningsorten och havet.

LEDARENS UPPGIFT: Akelan skaffar (eventuellt tillsammans med vargungarna) på förhand information om kårens verksamhetsområdes vattendrag, samt det material som behövs för uppgifterna.

 

TIPS PÅ HUR AKTIVITETEN KAN GÖRAS:

 

BYGG ETT VATTENDRAG

Lilla My hittar en liten källa. Vid källan börjar en bäck som är precis lämplig storlek för just henne. Hon bestämmer sig för att åka ned längs vattendraget i en hink och se vart det leder.

Flocken bygger en eller flera mallar av vattendrag, med hjälp av återvinningspapper och -kartong. Flocken planerar också in tjärnar, åar och sjöar på Lilla Mys äventyr. Vattendraget rinner till slut ut i havet. Startpunkten placeras högre upp, till exempel på ett bord och havet på golvet. Vattendraget kan testas till exempel genom att släppa iväg en kula längs rutten.

Av återvinningsplast kan man bygga en mall som fungerar med vatten och då kan man också ha ett litet flytande föremål, till exempel en pingisboll som åker fram längs vattendraget. På tjärnarna och sjöarna kan man blåsa på föremålet och ge det fart på samma sätt som vinden gör.

Mallen kan också byggas utomhus, av naturmaterial och vid behov återvinningsplast, i en sluttning. Då kan rutten testas med regnvatten, och ett litet flytande föremål kan symbolisera Lilla My i sin hink.

Som avslutning berättar Akelan på vilket avrinningsområde kåren befinner sig och i vilket havsområde vattendragen rinner ut.

Med hjälp av en karta kan flocken också tillsammans ta reda på avståndet till platsen där det närmaste vattendraget rinner ut i havet. Uppgiften kan också vara en hemuppgift som vargungarna ska ta reda på var och en för sig hemma.

 

HAVSLEK

Leken fungerar bäst utomhus eller i ett stort utrymme inomhus. Lekdeltagarna namnger områden längs lekområdets kant med skyltarna Bottenviken, Bottenhavet, Skärgårdshavet, Ålands hav och Finska viken.

En av vargungarna ställer sig mitt i lekområdet, sluter sina ögon och räknar långsamt till tio. Medan hen räknar flyttar sig de andra lekdeltagarna till de olika havsområdena. Då varungen i mitten räknat färdigt nämner hen, fortfarande med ögonen slutna, ett av havsområdena. Alla vargungar i det området flyttar sig till mitten och blir räknare. Vargungen som började räkna väljer ut en av de nya räknarna som får välja nästa havsområde. Vargungarna i mitten räknar igen, och de andra vargungarna sprider ut sig över havsområdena.

Leken fortsätter tills bara en vargunge återstår vid havsområdena och alla andra har blivit räknare.

 

VATTENORDSALIAS

Vargungarna och akelan samlar tillsammans ihop så många ord med vattentema som enligt akelan och beaktande flockens storlek är en lämplig mängd. Vargungarna förklarar i tur och ordning ord utan att säga ordet på lappen. De andra vargungarna försöker gissa vilket ordet är.

Vattenordsalias kan också spelas som en tävling mellan små grupper; om vargungarna så vill.

 

MEIDÄN MERI -SÅNG
Vargungarna lär sig Meidän meri -sången.
Hannele Huovi och Soili Perkiö har delat noter och sångtext i sociala medier. Sången får fritt användas, och det finns också en karaokeversion av den.

Meidän meri på youtube

Soili Perkiös inlägg på Facebook

 

DYK #3 MOT BOTTEN

MÅLSÄTTNING: Vargungarna vet att alla invånare i länder runt Östersjön påverkar havets skick. Vargungarna tar naturen i beaktande i sina handlingar och sin verksamhet.

BESKRIVNING: Vargungarna undersöker Östersjön och de vatendrag som rinner ut i Östersjön på en nivå som är lämplig för åldersgruppen.

LEDARENS UPPGIFT: Akelan förbereder den valda aktiviteten och skaffar material som behövs. Hen ser till att varje vargunge förstår varför talkoinsatsen görs. Akelan letar upp information om vattendragens skick till exempel på THL:s sida Vatten på badstränder eller på SYKE:s vattenkarta karta över vattenstatusen (kartan är bara på finska, men en del av informationen hittas också på svenska)

 

TIPS PÅ HUR AKTIVITETEN KAN GÖRAS:

 

ÖSTERSJÖNS INVÅNARE
Vargungarna bekantar sig med länderna längs Östersjöns kust. Laget kan öva ländernas namn genom att märka ut dem med lappar på en gemensam kartbotten. Akelan kan till exempel använda sig av Otavas Östersjökarta som finns bland #VÅRTHAV -materialet

 

VATTENPROVER

Vargungarna tar vattenprover av det närmaste naturliga vattnet och av dricksvatten. Vattenproverna kan förvaras i slutna, genomskinliga kärl i flera veckor medan gruppen följer med dem.

Vargungarna funderar på vilka faktorer som inverkar på vattnets renhet, och på vad vargungarna själva kunde göra för att påverka att vattendragen i näromgivningen hålls rena.

 

VAR KAN MAN SIMMA?

Vargungarna tar reda på var närmaste allmänna badstrand är. Vargungarna talar tillsammans om minnen från simningsupplevelser i naturliga vatten.

Vargungarna funderar på i hurudana vatten det går att simma och i hurudana vatten man inte får simma. Akelan berättar om anslagstavlorna som finns på allmänna badstränder och om den information som finns på nätet om badsträndernas skick.

Om det inte går att göra en utfärd till en badstrand kan Akelan göra en anslagstavla enligt hur badsträndernas anslagstavlor ser ut, så att vargungarna får bekanta sig med den.

 

FAVORITBADPLATS

Akelan har med sig bilder från olika sorters stränder. Alla vargungar väljer av bilderna den badplats som de själva gillar bäst. Flocken diskuterar varför man inte kan simma eller bada överallt där det finns vatten.

 

BLÅGRÖNALGSOBSERVATIONER

Akelan berättar hur man kan känna igen blågröna alger. En liten mängd blågröna alger i vattnet ser ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala algränder kan driva upp på stranden. En stor mängd blågröna alger formar gröna algbälten och samlar sig på stränderna. Man kan prova att peta runt i algmassan med en pinne. Om algmassan sprids som gryn i vattnet så är det troligen frågan om blågröna alger. Om den blir hängande på pinnen så är det något annat än blågröna alger. Blågröna alger kan man inte lyfta ur fattnet med en pinne.

Man kan också testa vattnet för blågröna alger så här: ta upp vatten där du tror att det kan finnas alger i ett vattenglas och låt det stå i ungefär en timme. Om det bildas gröna partiklar på ytan så är det antagligen frågan om blågröna alger.

 

SPLASH (Finska/Engelska)

Vargungarna spelar John Nurminen Stiftelsens spel om hur våra val påverkar Östersjön (spelet finns på finska och engelska). Spelet är ett lätt och tydligt sätt att fundera på hur ens vardagsrutiner påverkar Östersjöns skick.

 

TIO SÄTT ATT PÅVERKA

Akelan presenterar tio sätt att genom sina egna val påverka Östersjöns skick. Som hjälp och inspiration kan man använda #VÅRTHAV-kampanjens bilder 10 sätt du kan göra en skillnad.

Akelan gör kort av påverkningsåtgärderna på förhand, eller så kan vargungarna göra dem själva. Vargungarna ordnar påverkningsåtgärderna i ordning enligt hur svåra de tycker att åtgärderna är. (Övningen kan göras så att varje vargunge gör den själv, i par, eller så att hela gruppen gör den tillsammans.) Till slut diskuterar de tillsammans igenom åtgärderna och vad som är svårt och varför.

 

DYK #4 FRIDYK

MÅLSÄTTNING: Vargungarna vågar modigt uttrycka sig själv och sina åsikter. Vargungarna upplever att deras tankar är betydelsefulla.

BESKRIVNING: Gruppen förverkligar en eller flera konkreta åtgärder för Östersjöns natur. Vargungarna berättar för andra om hur de själva ser på Östersjön.

LEDARENS UPPGIFT: Akelan skaffar material som behövs för aktiviteten och funderar tillsammans med vargungarna på vilken målgrupp de ska vända sig till för att berätta om sina åsikter och tankar. Akelan uppmuntrar varje vargunge att dela med sig av sina åsikter.

 

TIPS PÅ HUR AKTIVITETEN KAN GÖRAS:

 

FÖLJETONG

Akelan börjar följetongen, vargungarna hakar på i tur och ordning: “I vattnet såg vi…” Varje vargunge får berätta en sak som är viktig för hen själv.

Berättelsen kan framföras för kårens ledarråd, för vargungarnas målsmän då de hämtar hem barnen från ett möte, eller för en annan lämplig målgrupp. Berättelsen kan också spelas in som en videohälsning som skickas åt föräldrarna.

 

POSTKORT

#VÅRTHAV -kampanjsidan finns 10 sätt att med någon åtgärd delta i arbetet för Östersjön.

Flocken diskuterar om någon eller några av dessa åtgärder redan förverkligas till exempel på flockens eller kårens utfärd, eller hemma hos flockmedlemmarna. Efter det väljer var och en en åtgärd som skulle passa att ta i bruk till näst hemma. Vargungarna gör ett postkort av åtgärden och tar hem det som påminnelse om löftet.

Vargungarna kan också skriva och skicka kort till beslutsfattare som de själva valt ut, eller till andra scouter i Östersjöområdet. De berättar vad naturvatten betyder för dem och vad de önskar att mottagaren gör. Akelan handleder dem i att skriva artigt men bestämt och att skriva under kortet.

 

EN BILD PÅ SOCIAL MEDIA

Flocken planerar och förverkligar en bild som tar ställning för Östersjön. Då bilden planeras får fantasin flöda fritt; flocken kan göra ett miljökonstverk, klä ut sig, göra plakat eller välja en speciellt vacker eller värdefull plats att fotografera. Akelan ser till att alla som syns på bilden har gett lov till det. Man kan även ta en bild där vargungarna inte syns. Vargungarna delar med akelans hjälp bilden på t.ex. kårens
instagram-konto och taggar bilden med hashtagarna #partioscout, #MEIDÄNMERI och #VÅRTHAV

 

UTSTÄLLNING

Flocken gör en utställning om Östersjön. Till detta kan flocken till exempel använda material som de arbetat på tillsammans. Utställningen kan också vara ett samarbete med en annan flock, en annan åldersgrupp eller hela kåren.

Flocken planerar också en guidning där varje vargunge har en egen roll. Till slut ordnar flocken en guidad rundtur på utställningen för sina målsmän eller någon annan lämplig grupp vuxna.