Valikko

Scoutprogrammet

Spejarscoutprogrammet är uppgjort så att ungdomar i olika utvecklingsskeden eller med olika scoutbakgrund kan genomföra programmet, till och med i samma patrull. Programmet är också uppgjort för att passa alla kårer. Spejarscoutprogrammet har fyra halvårsetapper: lägerliv, kreativitet, överlevnad och samhälle. Etapperna kan utföras i valfri ordning. Varje etapp inleds med ett kurstagningsskede, och avslutas med en fyr. Aktiviteterna inom etapperna kan avläggas på fyra olika nivåer beroende på vad som passar spejarscouterna och patrullen bäst. Genom tilläggsetapper, som fördjupar grundetapperna, kan patrullen fortsätta spejarscoutprogrammet ett tredje år. Lägg märke till att äventyrsscout- och spejarscoutprogrammet tillsammans omfattar fem år. Programmet kan till en början verka komplicerat men det är för att det är mer mångsidigt för att det ska finnas en större möjlighet att tillämpa programmet i kåren enligt patrullmedlemmarnas intressen och kunnande.