Valikko

Äventyrsscouter (10-12 år)

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla scouter. Äventyrsscouterna har möten varje veckan i lag om 10-15 äventyrsscouter. Lagen delas i många aktiviteter upp i mindre patruller med 4-5 äventyrsscouter. Laget leds av en eller era kaptener. Kaptenen är en äldre ledare, eller en roverscout.

Äventyrsscouternas basprogram räcker i två år. Därtill finns det färdigt program också för ett tredje äventyrsscoutår. Det tvååriga basprogrammet består av ett välkommenskede och fyra huvudväderstreck. Varje huvudväderstreck omfattar ett tjugotal aktiviteter. Valfrihet i programmet finns i form av specialmärken, som erbjuder meningsfullt program för utfärder och möten. Basprogrammet innehåller många traditionella scout- och utfärdsfärdigheter, och en förutsättning för att scouterna ska kunna tillägna sig dessa är ofta att laget beger sig ut i naturen.

Obligatoriska

Valbara