Målet under den första hösten är att man lär sig överlevnadsfärdigheter i naturen så att laget redan på den andra utfärden kan övernatta en natt i skogen och så att alla kan känna sig bekväma och trygga. Äventyrsscouterna lär sig alltså grunderna i att röra sig i naturen.

Valikko

Norr

Målet under den första hösten är att man lär sig överlevnadsfärdigheter i naturen så att laget redan på den andra utfärden kan övernatta en natt i skogen och så att alla kan känna sig bekväma och trygga. Äventyrsscouterna lär sig alltså grunderna i att röra sig i naturen.

Efter välkommenskedet fortsätter äventyret mot
norr.

Obligatoriska