Äventyrsscouten förstår varför säkerheten är viktig då man handskas med eld och har en allvarlig inställning till eld

Valikko

Eld


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår varför säkerheten är viktig då man handskas med eld och har en allvarlig inställning till eld

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig i praktiken på att göra ett bra eldningsbotten, att tända en eld och att släcka en.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift:  ansvara för säkerheten

Gå igenom säkerhetsregler för eldning. Bekanta er med de rätta sätten att bygga upp en lägereld och att tända och släcka den. Uppmana patrulledarna att göra upp lägereldar säkert tillsammans med patrullen. Tänd och släck inte elden i onödan, utan öva er på att elda t.ex. på en utfärd i matlagningssammanhang. Man kan också fråga den lokala brandkåren om de vill hjälpa er i eldhantering eller komma och berätta om att elda till kårlokalen. På det sättet får ni säkert rätt och uppdaterad info!

Patrulledarens uppgift: ta hand om säkerheten och håll reda på tändstickorna. Dela upp arbetet mellan scouterna så att alla har något att göra.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gå igenom säkerhetsregler för eldning. Bekanta er med de rätta sätten att bygga upp en lägereld och att tända och släcka den. Uppmana patrulledarna att göra upp lägereldar säkert tillsammans med patrullen. Tänd och släck inte elden i onödan, utan öva er på att elda t.ex. på en utfärd i matlagningssammanhang. Man kan också fråga den lokala brandkåren om de vill hjälpa er i eldhantering eller komma och berätta om att elda till kårlokalen. På det sättet får ni säkert rätt och uppdaterad info! Patrulledarens uppgift: hålla reda på tändstickorna. Dela upp arbetet mellan scouterna så att alla har något att göra.

Spänn ett långt snöre mellan två träd på ca en meters höjd. Varje scout gör upp en eld på sin plats under snöret. Vem lyckas först få sin eld att bränna av snöret? Då man gör upp eld ska den alltid ha något syfte, t.ex. matlagning eller lägerbål.

Man måste alltid ha markägarens tillstånd när man ska elda. Det är totalt förbjudet att göra upp en eld vid varning för skogsbrand. Elden läggs på en skyddad plats, på gott avstånd från buskar och träd. En sandbotten vid vattenlinje är den bästa platsen. Eld lämnar permanenta märken i berg och klippor och dessutom kan berget vittra sönder. Man får inte heller elda på torv p.g.a. att den lätt börjar pyra. Innan man tänder elden lönar det sig att ha ved tillräckligt nära. Kom ihåg att man inte får samla in ved från skogen utan markägarens tillstånd. Man ska också ha vatten och sand för släckning bredvid elden hela tiden, även om en sjö finns i närheten. Gör inte upp en onödigt stor eld, risken för skogsbrand är större med en stor brasa än en liten och det går också åt mer ved vid större brasa. Gör inte upp en ny eldplats om det redan finns en sådan i närheten. Att tända en eld börjar med att bygga upp den och detta bör göras noggrant.  Eldens underlag röjs på ett tillräckligt stort område (ca 60 cm runtom). Eventuell torv och mossa tas bort i en fyrkant så att den kan läggas tillbaka och täcka eldstaden efteråt. Marken runt elden väts. På vintern gör man först upp en botten av trä för att inte elden ska slockna av snön. . Bra ved är tall, gran och torr björk. Dåliga är asp, lind, ungtall och vide. Veden bör huggas tillräckligt smått. En huggen vedklabb brinner snabbare än en rund klabb. Färsk och våt ved börjar inte brinna så lätt men går att använda i en brasa som brinner bra. . Bra tände får man av många olika material näver, tunna stickor, torra blad, ris, barr, hö, träflisor och granars torra grenar längst ner fattar lätt eld. En klabb på vilken man täljer flisor är ändå det bästa tändet. . Själva brasan radas upp ovanpå tändet så att klabben med flisor kommer längst ner, sedan annat tände och till sist riset. De första små klabbarna läggs med först då elden brinner ordentligt. . För att få en bra eld måste vedklabbarna stå tillräckligt tätt, men inte för tätt eftersom elden då kvävs. Kontrollera också att brasan är stabil och stadig. . När man tänder en eld ska man hålla tändstickan vänd neråt och skyddad så att vinden blåser mot ryggen på den som tänder. Tändet som finns på den blåsiga sidan tänds först, så sprider sig elden lätt till resten av brasan. När elden har slocknat, eftersläcks brasan även noga med vatten. Brasans grund, glöd, området runtom och området under stenarna väts också. Mull får inte användas då man släcker en brasa eftersom den kan börja glöda och flamma upp till och med ännu nästa dag. Eldplatsen städas alltid så att den syns så lite som möjligt. Eldplatsen kan täckas med t.ex. torv som har tagits bort från eldplatsen före man börjar elda. Försäkra er om att elden verkligen slocknat helt så att den inte lämnar att glöda!

Lägg till tips

Bifoga