Äventyrsscouten känner igen följande karttecken och –färger: kärr/träsk, vägar av olika storlekar, stigar, bostadshus, obebodda byggnader, stup, stora stenar, skogstyper, ängar, odlade åkrar (”punktängar”), diken, klippor, och kraftlinjer

Valikko

Karttecken


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen följande karttecken och –färger: kärr/träsk, vägar av olika storlekar, stigar, bostadshus, obebodda byggnader, stup, stora stenar, skogstyper, ängar, odlade åkrar (”punktängar”), diken, klippor, och kraftlinjer

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de vanligaste karttecknen och -färgerna samt med att avläsa orienterings- och grundkartor

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen ritar ett karttecken på ena ändan av en paffbit och på andra ändan en förklaring på något karttecken. Antalet paffbitar bör vara 10 x scouternas mängd. Bitarna blandas och delas ut. Scouterna placerar i tur och ordning ut sina brickor. Tecknets bild måste paras ihop med förklaringen. I övrigt används vanliga dominoregler.

Äventyrsscouternas kunskap om karttecknen går att testa på ett lekfullt sätt med hjälp av en kartteckenberättelse. Nedan följer ett exempel på en berättelse. Kaptenen läser den högt. Äventyrsscouternas uppgift är att lyssna på berättelen och rita karttecken utgående från den. Äventyrsscouterna får avbryta sagan genom att säga ”paus” och sagan fortsätter igen då patrulledaren säger ”fortsätt”. Detta går att genomföra antingen som en vanlig övning eller senare som en tävling mellan patrullerna. Hitta själva på fler kartteckenhistorier. ”Heidi beslöt sig för att gå på picknick. Först följde hon en väg som gick mot norr. På vägens högra sida växte blommor och på vänstra fanns det en stor sten. Vägen svängde brant mot öster och i samma kurva började en skogsväg som gick mot nordväst. Heidi svängde in på skogsvägen. På dess vänstra sida fanns ett kärr. På den högra sidan syntes ett stort dike. Heidi fortsatte på skogsvägen. Skogsvägen svängde mot nordost. På vänstra sidan växte blåsippor och på högra sidan fanns en plogad åker. På ena sidan av åkern fanns en lada. Efter att Heidi gått en bit svängde hon till vänster in på en lite större väg. I slutet av denna väg fanns en tomt med ett bostadshus på. På den norra sidan av huset fanns ett farligt stup. På södra sidan växte det blommor på stranden till en liten damm.”

Lägg till tips

Bifoga