Äventyrsscouten kan använda och förvara en såg på ett säkert sätt.

Valikko

Såg


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda och förvara en såg på ett säkert sätt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig på att använda såg på ett säkert sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Kaptenen tryggar att sågandet löper säkert. Kaptenen går igenom sågens grunder, dess användning och säkerhet med patrulledaren. Patrulledaren visar patrullen hur man använder en såg. Ser till att alla i patrullen får prova på att såga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Såga ved till lagets lägereld eller vindskyddsövernattning. Patrullerna kan tävla om vilken patrull som först sågar ett visst antal klabbar. Snickra ihop ett torkträd till lägret, ett bord, staket eller en anslagstavla. Gör en ram till loggboken med en sticksåg eller bladsåg eller en låda till lagets eller patrullens saker. På våren kan ni bygga fågelholkar till kårlokalens gård.

Lägg till tips

Bifoga