Äventyrsscouten känner till idealen för sin åldersgrupp.

Valikko

Scoutidealen


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till idealen för sin åldersgrupp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med äventyrsscoutens ideal

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullerna gör tillsammans en tavla som beskriver scoutidealen. Idealen kan skrivas ner eller bestå av bilder. Tillverkningen av ramarna kan kombineras med aktiviteten hantverksaktiviteter.

Laget bekantar sig med gamla lagar (de finns bl.a. i Scoutwikin). Hur skulle gamla lagar passa in i nutiden? Har något förändrats? Vilka olikheter och likheter finns det mellan gamla och nya ideal och lagar? Vilka är lättare att följa och varför?

Varje patrull gör ett konstverk, t.ex. en målning, en skulptur, en show eller en låt, av ett givet ideal och material. Idealen kan också beskrivas genom att skapa ett fotokollage.dealen kan också göras till ett kollage av fotografier som föreställer de olika idealen.

Laget delas in i patruller. Varje patrull gör en raplåt av scoutidealen. Patrullerna kan göra t.ex. en vers av ett eller två ideal.

Skapa patrullvis anti-äventyrsscout-profiler, som presenteras skönhetstävlingsvis på ett möte, i kårtidningen eller som en rollfigur på en fest.

Bekanta er med äventyrsscoutens ideal. Vad betyder idealen och vad har de för mening? Rita eller gör en idealtavla av fotografier. Visa upp idealen som pantomim eller bekanta er med de gamla lagarna (se www.scoutwiki.org) och fundera om de skulle passa in i nutiden. Har något ändrats?

Gör scouternas ideal till en raplåt. Varenda patrull kan göra t.ex. en vers av ett eller två ideal.

Varje patrull gör ett konstverk t.ex. en målning, en skulptur, en show eller en låt av givet ideal och material. Idealen kan också göras till ett kollage av fotografier som föreställer de olika idealen. . Gör en teater till kårens fest vars ämne är ”Rättegång mot scouten som bröt mot idealen”.

Scoutidealen kan vara okända för unga och nya scouter så diskutera den även senare under året eller ta upp den under en tapto.

Lägg till tips

Bifoga