Äventyrsscouten känner till de vanligaste scoutlegenderna

Valikko

Scoutlegender


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till de vanligaste scoutlegenderna

Beskrivning:

Legender är en central del av scoutingen. Två av de viktigaste historierna är berättelsen om B-P och legenden om S:t Göran och draken. B-P beundrade de forna riddarna. Ridderligheten krävde att unga uppfostrades att ta emot svårigheter och även tråkiga uppgifter på ett gladlynt sätt och att göra gott för varandra. B-P ansåg att riddarna var äkta scouter, eftersom de hellre dog är levde ett liv i vanära. Därför grundade scoutlagen på riddarnas lag. Riddarnas och scouternas skyddshelgon är S:t Göran. S:t Göran är scouternas förebild för att han hjälpte sina närstående och bekämpade det onda. Såsom sin förebild så borde också varje scout göra en god gärning varje dag. Andra scouthistorier hittas i B-P:s bok Scouting for boys och Reijo Takamaas bok Kärppävartion tarinoita. Bekanta er också med kårens egna historier och legender. FiSSc historier kan hittas i historiken ”Över daggstänkta berg”.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift:

Bekanta er tillsammans med centrala scouthistorier (B-P:s historia, Kim, S:t Göran och grodan i gräddstånkan). Läs upp historierna turvis i slutet av mötet och klargör deras mening. Dela upp historierna i mindre stycken och låt varje äventyrsscout läsa en del av den. Legenderna kan också gås igenom på det sättet att varje patrull bekantar sig med en legend och gör ett skådespel av den.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scoutlegender Legender är en central del av scoutingen. Två av de viktigaste historierna är berättelsen om B-P och legenden om S:t Göran och draken. B-P beundrade de forna riddarna. Ridderligheten krävde att unga uppfostrades att ta emot svårigheter och även tråkiga uppgifter på ett gladlynt sätt och att göra gott för varandra. B-P ansåg att riddarna var äkta scouter, eftersom de hellre dog är levde ett liv i vanära. Därför grundade scoutlagen på riddarnas lag. Riddarnas och scouternas skyddshelgon är S:t Göran. S:t Göran är scouternas förebild för att han hjälpte sina närstående och bekämpade det onda. Såsom sin förebild så borde också varje scout göra en god gärning varje dag. Andra scouthistorier hittas i B-P:s bok Scouting for boys och Reijo Takamaas bok Kärppävartion tarinoita. Bekanta er också med kårens egna historier och legender. FiSSc historier kan hittas i historiken ”Över daggstänkta berg”.         

Att berätta en legend Den bästa platsen för en berättare är om lyssnarna sätter sig i en halvmåne runt berättaren. Ögonkontakt drar med lyssnarna i berättelsen och på samma gång ser du lyssnarnas reaktioner. Berätta med egna ord, läs inte direkt. Tala med långsam rytm, tydligt och med enkla meningar. Pauser kan vara effektfulla. En paus ger styrka åt det som blivit sagt och ger tid åt lyssnarna att förstå vad som blivit sagt. Att använda sin röst, levande ljus och med annan rekvisita skapar man atmosfär. Glada saker berättar man med glädje i rösten och när någon ropar i berättelsen höjer också berättaren rösten.

Gör historierna lustigare genom att hitta på andra adjektiv på de ursprungligas plats

Lek pantomimspel: Kaptenen skriver först upp historiernas namn, huvudpersoner och andra slumpmässiga ord i historien på lappar. Orden måste gå att delas jämnt mellan scouterna. Lapparna läggs i en påse. Man tävlar patrullvis: en scout i gången drar en lapp och visar ordet genom pantomim. Den patrull som först gissar rätt får poäng. Den som får mest poäng vinner.

Rita en serie eller gör en fotoserie, bildberättelse eller figurer i modellera om ämnet

Gör en frågetävling om historien, en berättelse med luckor eller ett korsord. - Gör ett skådespel t.ex. till kåren S:t Görans fest. Satsa på rekvisitan och kläderna. - Läs legenden om S:t Göran och fundera sedan på hur gott och ont syns i dagens värld. Hitta goda och dåliga nyheter i tidningar och gör en bildtavla av dem. Fundera sedan på hur ni som scouter kan arbeta för det goda. - Fundera på allas egna ”drakar”, d.v.s. rädslor, onda saker man gjort, misslyckanden och felsteg. Hur ska man komma över dessa? Ingen är perfekt och vi behöver varandra och andra ”S:t Göran” som hjälper oss. - Tips för andäktighet: fundera på hur legenden om S:t Göran och Bibelns berättelser hänger ihop (se Matt. 7:12 / Joh. 13:34 / Gal. 6.2 / Ef. 6:10-17)  

Lägg till tips

Bifoga