Äventyrsscouterna lär sig att stå emot mobbning

Valikko

Stå på dig!


Målsättning:

Äventyrsscouterna lär sig att stå emot mobbning

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att känna igen olika former av mobbning. Äventyrsscouten bekantar sig väl med olika sätt att lösa mobbningssituationer och uppmuntras att stå på den mobbades sida.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Diskutera och öva först med hela laget och be sedan patrulledarna att leda arbetet patrullvis.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fundera tillsammans på mobbning, vad det är, hur det går att hindra det och hur man ska handskas med det. Diskutera allas självbestämmanderätt och allas rätt att vara sig själv. Ni kan också fundera på hur viktigt det är att hålla hemligheter och förtroenden.

Anvisa patrullerna att göra en teater om mobbningssituationer. Hitta på två lösningar till varje situation. Man kan också ge skådespelarna i uppgift att hitta på två olika slut till situationen. Det är bra om man använder sig av möjliga situationer ur äventyrsscouternas liv. Alla skådespel spelas upp och till slut diskuterar man tillsammans. Kaptenen kan fråga t.ex. vem som var mobbare och vem som blev mobbad i situationen. Var det rätt/fel att göra som man gjorde i situationen? I diskussionerna hittar man kanske inte alltid några slutliga svar. Det gör ingenting. Det viktiga är att man pratar om mobbning och att ämnet hålls fram vid behov.

Mobbning är ett känsligt ämne, men det betyder inte att man inte borde behandla det. Varenda en av oss kan ha kommit i kontakt med mobbning. Mobbning kan bara svårt att känna igen. Scouternas språkbruk kan ibland låta förskräckligt. En scout bör dock inte ge pikar eller använda skällsord. Att berätta om olikheter och diskutera dem förebygger mobbning. Om mobbning ändå förekommer måste man genast ingripa och diskutera saken och hålla en strikt linje. Mobbning går inte över av sig själv, utan kan bli värre om ingen lägger sig i. Mobbning kan vara: – kränkande av den fysiska integriteten Slag, sparkar, knuffar, att knipa, strider, att slänga föremål på andra, att dra i håret – psykiskt våld Att håna, använda skällsord, att härma, att förlöjliga, att avslöja andras hemligheter, att frysa ut någon – påtryckande maktutövande Att hota, utpressning, att skrämma, att isolera någon, att tvinga någon göra något, att ge falska råd. - att orsaka olägenheter. Gömma andras saker, lämna någon ensam, att söndra eller slarva bort annans egendom, att frysa ut någon ur spel eller lekar. Att förebygga mobbning Under det första halvåret ska man satsa på att skapa en bra laganda i äventyrsscoutlaget. Förebyggande är den bästa medicinen mot mobbning, men i alla sällskap uppstår det mobbningssituationer någon gång och att sopa problemet under mattan är aldrig ett bra alternativ. När ni gör upp reglerna under välkommenskedet kommer säkert ämnet mobbning upp. Efter att ni behandlat ämnet t.ex. genom skådespel, kan man påminna äventyrsscouterna om reglerna som gäller mobbning som ni gjorde upp i början. Att lägga sig i mobbningen gäller i alla situationer inom scoutingen. Det är bra att vara väldigt strikt i början och se till att inget retande förekommer eller att någon lämnas utanför. Kaptenen ska föregå som exempel. att lägga märke till och påpeka. Det är aldrig för sent att lägga sig i situationer som redan uppstått. Du kan också ge verkliga exempel på saker som hänt inom scoutingen. Vid tapton kan man också prata om att fungera tillsammans att be om förlåtelse och ge förlåtelse, att respektera andra och tjäna andra. Hjälpfrågor: Hur uppfattas ”vårt lag”? Vem är då andra? Hur definierar vi oss själva, och vilka andra ryms med? Varför mobbas människor? Vad gör man när man fryser ut någon och vad kan ligga bakom utfrysandet? Du kan få tips från t.ex. www.vimobbarint.nu.

Lägg till tips

Bifoga