Äventyrsscouten kan använda ett stormkök säkert tillsammans med en patrullkamrat.

Valikko

Stormkök


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda ett stormkök säkert tillsammans med en patrullkamrat.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med den modell av stormkök som kåren använder sig av (t.ex. trangia) och lär sig att sätta ihop den, ta isär den och att packa ihop den. Äventyrsscouten bekantar sig också med stormkökets bränsle och dess säkerhetsföreskrifter och att sköta om stormköket.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenen instruerar patrulledarna, tar hand om brandsäkerheten. Patrulledaren vidarebefordra stormköket och redskap till patrullen. Kontrollerar så att alla i patrullen övar sig på att använda stormköket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Öva er på att lägga ihop stormköket och att packa det. Klocka den snabbaste tiden. . Trangiarally. När patrullerna har övat sig på att använda stormköket, kan ni ha en patrulltävling. En ur varje patrull ska sätta ihop stormköket med ögonen förbundna med hjälp av de anvisningar resten av patrullen ger. Den patrull som först satt ihop stormköket rätt vinner. . Ni kan också bekanta er med gas- eller bensinstormkök om de finns till förfogande. Gå noga igenom säkerhetsföreskrifterna.

Lägg till tips

Bifoga