Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media.

Valikko

Artikel


Målsättning:

Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media.

Beskrivning:

Bekanta dig med olika formers media och uttrycksformer. Skriv en artikel om en valfri aktuell händelse och publicera den i ett valfritt medium, t.ex. kårtidningen, lokaltidningen eller i radion.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Lotsen ger råd och granskar artikeln innan den sänds vidare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planera och diskutera hurudan artikel ni tänker göra (t.ex. en patrullpresentation eller utfärdsberättelse), till vilken publikation (kårens tidning eller internetsida, den lokala tidningen, Scoutposten) och hur ni tänker göra artikeln i praktiken. Använd tid och energi till aktiviteten och artikeln utgående från lagets intresse. Handled äventyrsscouterna i att göra artikeln. Utgående från artikeln, kaptenens kunnande och lagets intresse kan ni lära er att skriva en artikel, att fotografera, redigera fotografierna och använda dem, att göra en hemsida eller göra intervjuer. Titta igenom olika tidningar och använda olika artiklar som inspiration. Samla in material för artikeln, intervjua och fotografera. I stora lag kan det löna sig att dela in laget i patruller och ge varje patrull olika ansvarsområden (t.ex. fotografering, att skriva). Finslipa artikeln och publicera den när allting är klart.

Kåren kan samla publicerade artiklar i en mapp. Dessa kan senare användas som modell och man kan läsa om tidigare händelser och vad som skrivits om dem.

Lägg till tips

Bifoga