Äventyrsscouten vet hur han ska göra om kamraten får en sjukdomsattack. Äventyrsscouten känner till sina lagkamraters allergier och sjukdomar, känner till symptomen och vet när man behöver en vuxens hjälp.

Valikko

Astma och allergier


Målsättning:

Äventyrsscouten vet hur han ska göra om kamraten får en sjukdomsattack. Äventyrsscouten känner till sina lagkamraters allergier och sjukdomar, känner till symptomen och vet när man behöver en vuxens hjälp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten känner till sina lagkamraters allergier och sjukdomar och den första hjälpen som kan behövas. Äventyrsscouten vet hur man hjälper kamraten vid behov.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Betona den gemensamma säkerheten, försäkra att ämnet tas upp på ett förtroendefullt sätt

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sjukdomsattacker kan vara till exempel ett epilepsianfall, hypoglykemi eller en hjärtattack. Kontrollera alltid om patienten har t.ex. ett hjärtpatient-, diabetes- eller epilepsiarmband. Diabetes - Hur känns det då blodsockret sjunker för lågt? - Hur kan man hjälpa i sådana situationer? - Känns högt blodsocker annorlunda? - Hur mäts blodsockret? - När behövs en vuxens hjälp? - Ibland har diabetiker en glukagonspruta för hypoglykemi, som åtminstone barnens ledare borde kunna använda. Symptom på hypoglykemi är trötthet, orkeslöshet, huvudvärk, kallsvettig hud och möjlig förvirring eller medvetslöshet. Om patienten är vid medvetande, ge honom något sockerhaltigt. Man får inte lägga något i en medvetslös persons mun! Om symptomen inte avtar inom en kvart fast man gett något sockerhaltigt att äta ska patienten föras till vård. Astma - Vad orsakar andningssvårigheter? - Hur känns en astmaattack? - I vilken ställning är det bäst att vara under en attack? (Halv-sittande hjälparen lugnar kamraten). - Hur används medicinen? (Lär er hur barnets doserare fungerar och se till att doseraren alltid är med!) - När behöver man en vuxens hjälp? Astmapatienter har ofta två sorters mediciner. En är en s.k. behandlande medicin och den andra är en medicin för attacker. Red ut på förhand vilken medicin som är attackmedicinen och se till att patienten alltid har den med sig i fickan. Astmamediciner är färgkodade så att de mediciner som öppnar luftvägarna är märkta med blå eller grön färg. Vid en attack ska patienten sitta i framåtlutande ställning, lugna ner honom och ge attackmedicinen. Var själv lugn. Om medicinen inte hjälper ska patienten till sjukhus. Allergier - Skriv upp symptom på allas allergier - Hurudana begränsningar ger denna lista på utfärdens meny? - Hurudana symptom har allvarliga allergireaktioner? - Repetera vad en epi-pen är och hur man använder den om någon har en sådan. Epilepsi Vid epilepsi är det frågan om störningar i hjärnans elektriska aktivitet. Det finns många olika sorters epilepsi. Diskutera hur ett epilepsianfall ser ut hos ifrågavarande barn och hur man känner igen det och vad man ska göra. Behövs ambulans? Epilepsianfall går ofta över på ett par minuter. Vid ett stort anfall är vanliga symptomen medvetslöshet, att hela kroppen styvnar, ryckningar och kramper, blek eller blåaktig hud och att det rinner fradga ur patientens mun. Se till att patienten inte slår sig. Skydda speciellt patientens huvud. När anfallet är över läggs patienten i framstupa sidoläge och man låter honom vila ifred. Om anfallet räcker länge, ring nödnumret. Om epilepsi kan man läsa mer om på terveykirjasto.fi-sidan (på finska) eller på Epilepsialiittos hemsida.

Motivera ärendet och berätta att meningen är att bekanta sig med äventyrsscouternas sjukdomar och allergier för säkerhetens skull. Försäkra att ingen tycker att det är pinsamt eller känner sig obekväm om man tänker prata om hans eller hennes sjukdom eller överkänslighet. Ta reda på fakta om äventyrsscouternas sjukdomar så att du kan förklara och svara på frågor. Kom ihåg att äventyrsscouten och hans vårdnadshavare har rätt att bestämma om de vill att ämnet ska behandlas eller inte. Bestäm på föregående möte vem som tar med vad hemifrån och vilka saker som gås igenom. Bekanta er med lagmedlemmarnas sjukdomar och allergier. Låt äventyrsscouterna själva berätta om symptomen och behandling. Be dem att själva berätta i vilka situationer som hjälp behövs och hur kamraterna ska göra i sådana situationer. Hur känner man igen en allvarlig situation? Om det inte finns några sjukdomar eller allergier kan ni gå igenom hur man ska göra vid olika sjukdomsattacker. Bekanta er med olika sjukdomsattacker genom att diskutera dem. Att öva i praktiken är svårt. Försök att få fram material t.ex. ett sos-pass, ett epilepsismycke, diabetessmycke olika astmamedicin doserare eller en epi-pen övningspenna.

Lägg till tips

Bifoga