Äventyrsscouten känner till många sätt att tända en eld och utvecklar sin uthållighet.

Valikko

Eld i alla väder


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till många sätt att tända en eld och utvecklar sin uthållighet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig på att tända en eld i utmanande förhållanden

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dela in scouterna i mindre patruller, 2-3 personer, om det behövs. Uppmana patrullerna att tänka på hur man kan tända en eld även i utmanande förhållanden. Prova olika sorters tände, tändningssätt och sätt att skydda elden. Försök att få elden att brinna säkert trots dåliga förhållanden. Försäkra dig om att äventyrsscouternas knivar är i skick innan ni utför denna aktivitet (väderstrecket Söder: Eggen är vass). Utfärdsfärdigheter bör alltid övas i sin riktiga omgivning. Troligen får man inte göra upp öppen eld på kårlokalens gård, så den bästa platsen för att öva är såklart på en utfärd. Ni kan också samlas hemma hos någon äventyrsscout som har en gårdsplan med grillplats eller en öppen spis inomhus. Riktiga utmanande förhållanden betyder förstås att man är utomhus i verkligheten och försöker göra upp eld.

Eldpåsens uppgift är att försäkra att elden tänds även då det regnar eller blåser. Påsen görs av t.ex. läder. I påsen läggs ett tillräckligt antal tändstickor och de hålls vattenskyddade. Ett bra skydd är ett tomt filmrullefodral. Kom ihåg att lägga med skrapytan från tändsticksasken. I påsen läggs också ett ljus, näver, kåda, små stickor, patrullens egna knep och ett några tändbitar.

Tips! Packa tändstickorna i t.ex. en mini-grip påse, de är vattentäta. Också ett tomt filmrullefodral passar bra för detta ändamål. På samma gång kan man också ta med sig små rullar av torr näver som tände.

Tips! Tändstickornas tändända kan man doppa i smält stearin, då håller den bättre fukt och tänds även lättare.

Tips! Prova inverkan av olika skydd på tändandet, genom att använda olika skyddsskivor eller dylikt. Vilket skydd är mest till hjälp om man vill göra upp eld då det regnar? Fundera på hur man gjorde upp eld före tändstickans tid och hur man skyddade elden från regn. Samma regler gäller fortfarande!

Eldframställning i utmanande förhållanden Utmanande förhållanden betyder oftast blåsigt eller fuktigt väder. Det är svårt att få en eld att brinna då det blåser, eftersom tändstickorna slocknar och en brinnande eld är svår att kontrollera. Fuktigt väder gör att veden är svår att tända och den värme som elden ger minskar genom att fukten blir till vattenånga. Även i utmanande förhållanden måste man hitta den bästa möjliga plats för en brasa. Då det blåser är denna plats terräng som är skyddat från vind. Vindskyddet kan bestå av ett yvigt träd eller en stor sten som ger lä för eldplatsen ända från marken. På den skyddade platsen kan man också skydda elden ännu mer, genom att de personer som finns på plats ställer sig i vägen för vinden som en mur. Om man är ensam måste man själv skydda med sin kropp. Då det regnar är det enda som skyddar elden något slags tak. I nödfall kan man tända elden under vindskyddets tak. Detta är endast i nödfall och vindskyddet måste flyttas bort direkt då elden tar fyr så att inte vindskyddet skadas! Kom ihåg att det är ovillkorligen förbjudet att tända en eld i ett tält, eftersom det snabbt samlas livsfarligt kolmonoxid i ett stängt tält. I utmanande förhållanden prövas också tändverktygens duglighet. Tändstickorna ska alltid packas vattentätt, så att deras tändända hålls torr och tändstickan tänds kvickt. Stormstickor kan vara till hjälp vid blåsigt väder eftersom de tänds och brinner starkare än vanliga tändstickor. Stormstickor kan köpas från affärer som säljer friluftsutrustning.

Lägg till tips

Bifoga