Äventyrsscouten kan fungera som flagghissare på kårens tillställningar och kan uppföra sig rätt då man handskas med aggan

Valikko

Flaggsång


Målsättning:

Äventyrsscouten kan fungera som flagghissare på kårens tillställningar och kan uppföra sig rätt då man handskas med aggan

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig hissa och hala Finlands flagga enligt kårens traditioner. Äventyrsscouten kan hälsa på fanan och vet hur man hanterar Finlands flagga.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ordna ett möte där ni bekantar er med Finlands flagga eller ta med det i programmet på utfärden eller lägret. Öva er att hissa och hala flaggan enligt kårens traditioner. Alla hissar och halar flaggan i tur och ordning och de andra i laget är deltagare. Gå också igenom praxisen då det gäller flaggning, att hälsa på fanan och hur man gör sig av med en flagga. Ni kan utnämna en flaggpatrull som tar hand om väckningen och flagghissning och -halning för varje dag på lägret.

Flaggan är frihetens och självständighetens symbol, den är planerad av Eero Snellman och Bruno Tuhkanen. Scouterna använder flaggan på stugutfärder, läger och i parader. Att bära och hissa flaggan är ett hedersuppdrag. Flaggnings ceremonierna varierar i olika kårer. Lär äventyrsscouterna fungera enligt den egna kårens traditioner.

Lägg till tips

Bifoga