Äventyrsscouten får en uppfattning om vad det ibrukvarande koordinatsystemet går ut på

Valikko

Koordinatsystemet


Målsättning:

Äventyrsscouten får en uppfattning om vad det ibrukvarande koordinatsystemet går ut på

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig koordinatsystemets grunder

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift:

Berätta om koordinatsystemet för äventyrsscouterna. Berätta och klargör vad det är frågan om. Vad är longitud och latitud? Var går nollmeridianen? Be patrullerna att undersöka kartorna och hitta destinationer efter de koordinater du ger.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga